Veelgestelde vragen

Hoe vaak en wanneer ontvang ik de nummers van Vooys als abonnee ?
Vooys verschijnt gewoonlijk vier keer per jaar (of drie in het geval van een dubbelnummer) medio maart, juni, oktober en december. Als het nieuwe nummer is uitgekomen, kunt u dat op de website zien. Vanwege de grote belasting van de post kan het soms een week duren voor u uw nummer thuisbezorgd krijgt. Heeft u uw nummer twee weken na verschijning nog steeds niet ontvangen, neemt u dan contact op met abonneeservice@tijdschriftvooys.nl.

Ik heb al een tijdje geen nummers meer ontvangen. Hoe komt dit en wat moet ik doen om Vooys weer te ontvangen?
Waarschijnlijk bent u onlangs verhuisd en heeft u uw nieuwe adres nog niet doorgegeven. Dit kan via abonneeservice@tijdschriftvooys.nl. Een andere mogelijkheid is dat uw abonnementsgeld niet voldaan is (bijvoorbeeld door te weinig saldo of stornering). Ook in dat geval verzoeken wij u contact met de abonneeservice op te nemen.

Kan ik mijn abonnementsgeld in plaats van machtiging ook per factuur voldoen?
Nee, dat kan niet als u nu een abonnement afsluit. Abonnees die nog wel een factuurabonnement hebben (van voor 2013), hebben wel de mogelijkheid dat te behouden.

Ik heb een factuurabonnement. Naar welk rekeningnummer moet ik mijn abonnementsgeld overmaken?
Dit kan naar het rekeningnummer NL26INGB0002595369 t.n.v Stichting Tijdschrift Vooys. De kosten voor één jaargang zijn €18,-.

Hoe moet ik mijn abonnement opzeggen?
U kunt uw abonnement opzeggen door uw naam, adres en IBAN te mailen naar abonneeservice@tijdschriftvooys.nl met de mededeling dat u na afloop van uw huidige abonnementsperiode wilt opzeggen.

Per wanneer kan ik opzeggen?
U kunt uw abonnement per abonnementsperiode opzeggen, die afhankelijk is van het moment van uw abonnementsaanvraag. Uw abonnement kan lopen per academisch jaar (1 september – 31 augustus) of per kalenderjaar. In het eerste geval dient u vóór 1 september op te zeggen om vanaf de eerstvolgende abonnementsperiode op te zeggen; in het tweede geval dient u vóór 1 januari op te zeggen.

Voorbeeld: u heeft een abonnement per collegejaar en u zegt uw abonnement 1 oktober 2015 op. U ontvangt uw laatste nummer in juni 2016, omdat u niet op tijd was om uw abonnement per september 2015 op te zeggen.
Voorbeeld: u heeft een abonnement per kalenderjaar en u zegt uw abonnement 1 oktober 2015 op. U ontvangt uw laatste nummer in december 2015.

Hoe weet ik per wanneer mijn abonnementsperiode afloopt?
In het algemeen geldt: heeft u een abonnement genomen in de maanden juli-augustus t/m december, dan heeft u een abonnement per collegejaar, en heeft u een abonnement genomen in de maanden januari t/m juli, dan heeft u een abonnement per kalenderjaar. U kunt altijd mailen naar abonneeservice@tijdschriftvooys.nl om uw abonnementsperiode op te vragen.

Ik wil Vooys graag verkopen in mijn boekhandel. Met wie moet ik contact opnemen?
Als u interesse heeft in de retailverkoop van Vooys kunt u contact opnemen via abonneeservice@tijdschriftvooys.nl t.a.v. Laura de Bruijn.