Huidig nummer

Vooys 36.4 ‘Egodocumenten’

Cover: Luc Princen

In deze laatste editie van 2018 legt Vooys de aandacht op egodocumenten. De fragiele lijn tussen feit en fictie is tegenwoordig relevanter dan ooit, zo betogen verschillende auteurs in het winternummer. Hoogleraar moderne letterkunde Yra van Dijk opent met een reflectie op Afgrond zonder vangnet (2018), haar monografie over het oeuvre van Arnon Grunberg. Ze laat zien hoe een autonomistische lezing van zijn werk methodologisch te rijmen is met de omstreden biografische lezing en dat juist in de overlap hiertussen zich ‘de motor achter het oeuvre’ bevindt. Neerlandicus Rik Vangangelt spreekt vervolgens over de manier waarop Jan Wolkers speelt met feit en fictie in Turks fruit (1969) en Werkkleding (1972). Die fluïditeit en verstrengeling zorgen er volgens hem voor dat het ‘construct Wolkers’ aan blijft houden. Lut Missinne, hoogleraar Nederlandse letterkunde te Münster, neemt ons mee in de wereld van autofictie, een genre dat ze als uiting ziet van die vervagende grens tussen feit en fictie. Neerlandica Lisa Rooijackers duikt in de egodocumenten van de Vlaamse collaborateur Blanka Gyselen, waarin ze op zoek gaat naar persoonlijke reflecties van de auteur op haar werk, de oorlog en op de maatschappij.

Cora van de Poppe, promovenda vroegmoderne letterkunde, laat verder zien dat het schrijven van dagboeken allesbehalve een product van de moderne tijd is en analyseert de narratieve structuur en het taalgebruik in het dagboek van Willemken van Wanray, een zeventiende-eeuwse weduwe uit Nijmegen. Antwerps hoogleraar Middelnederlandse letterkunde Remco Sleiderink gaat nog een stap verder de geschiedenis in en legt zijn focus op een middeleeuws egodocument. In die tijd waren egodocumenten schaars, maar Lodewijk van Velthem deinsde niet terug voor de ongeschreven regel om terughoudend te zijn wat betreft het eigen leven. Zijn continuatie van de Spiegel historiael voorzag hij dan ook rijkelijk van persoonlijk commentaar.

Dit winternummer bevat verder een interview met schrijver Jaap Robben en een column van Erik de Bruin, acquirerend redacteur bij Ambo|Anthos uitgevers. Tot slot bezoekt Vooys-redacteur Carmen Verhoeven voor de rubriek Nieuwe Buitelingen de jubileumeditie van de Nekka-Nacht en telt Vooys 36.4 een drietal recensies.

 

Inhoud

Wat de tekst verraadt. Een biografisch getinte analyse van het werk van Arnon Grunberg
Yra van Dijk

Nieuwsberichten als stilistisch voorbeeld voor een vroegmoderne vrouw. Een analyse van het dagboek van Willemken van Wanray (ca. 1573 – 1647)
Cora van de Poppe

Wolkers’ waarheid. Fictie en non-fictie in Jan Wolkers’ Werkkleding en Turks fruit
Rik Vangangelt

‘Gij zijt een dichter, en die deugen niet midden politiekers’. Een archiefonderzoek naar de collaborerende schrijfsters Blanka Gyselen
Lisa Rooijackers

Stijlbreuk: De grote bek van het grote ego
Deborah van Steen

‘Ik probeer in taal zo eerlijk mogelijk te zijn.’ Interview met Jaap Robben
Merel Donia & Anne Sluijs

Verstand van Zaken: De mist rond het begrip ‘autofictie’
Lut Missinne

In de kast: Gebaseerd op ware feiten. Het eigenzinnige oeuvre van Lodewijk van Velthem
Remco Sleiderink

Column: Beroepsdeformatie
Erik de Bruin

Nieuwe buitelingen: Ruimtevaarders in De Roma. 25 jaar Nekka-Nacht
Carmen Verhoeven

 

Recensies

– Poëzie over de wereld
Over Bundels van het nieuwe millennium. Nederlandse en Vlaamse poëzie in de 21e eeuw van Jeroen Dera en Carl De Strycker (red.)
Door Liesbeth Vonhögen

– Europa’s vroegmoderne internationale kennissamenleving
Over De Republiek der Letteren. De Europese intellectuele wereld, 1500-1760 van Hans Bots
Door Dirk van Miert

– Vertel me wat het echt betekent
Over Tegen de schenen. Opstellen over recente Nederlandse en Vlaamse literatuur
Door Laurie Hasselt

 

Verkrijgbaarheid

Vooys 36.3 is te bestellen met ons bestelformulier (+ €1 verzendkosten voor totale bestelling). Daarnaast is Vooys 36.3 te koop in diverse boekhandels in Nederland en in te zien in een aantal binnen- en buitenlandse universiteitsbibliotheken. Ook oudere nummers zijn te bestellen via ons bestelformulier. De afgelopen vier uitgebrachte nummers kosten €5,50 per stuk, of €7,50 voor een dubbelnummer (+ €1 verzendkosten voor de totale bestelling). Oudere nummers kosten €3,- per standaardnummer en €4,50 voor een dubbelnummer (+ €1 verzendkosten voor de totale bestelling).

 

Recensie-exemplaar

Een aanvraag voor een recensie-exemplaar kunt u doen door een mail te sturen naar abonneeservice@tijdschriftvooys.nl