Over Vooys

In de afgelopen 35 jaar hebben meer dan honderd studenten geesteswetenschappen deel uitgemaakt van de redactie van Vooys. Samen maken zij zich sterk voor de verspreiding van de meest recente inzichten in de letteren.

De redactie van Vooys bestaat momenteel uit Maria van Leeuwen (hoofdredacteur), Laurie Hasselt (chef eindredactie), Leon van Amsterdam (eindredactie), Klaas la Roi (eindredactie), Anne Verhoef (eindredactie), Carmen Verhoeven (eindredactie), Maartje Amelink (eindredactie / beeldredactie) Anne Sluijs (chef PR / webmaster), David Roelofs (PR), Noortje Maranus (PR / redactiesecretaris), Sophie de Ruiter (penningmeester) en Laura de Bruijn (abonneeservice).

Om het werk van Vooys te steunen, kun je Vriend van Vooys worden. De redactie bedankt onze onderstaande vrienden in het bijzonder voor hun bijdrage.
- Willem en Marleen Bongers-Dek
- Aafje de Roest

De Redactie

Maria
maria-van-leeuwen

Maria van Leeuwen (hoofdredacteur) volgt de onderzoeksmaster Nederlandse literatuur en cultuur aan de Universiteit Utrecht. Zij heeft met name interesse in het raakvlak tussen kunst(filosofie) en literatuur en is van plan zich binnen de master te gaan verdiepen in ecocriticism en andere interdisciplinaire vakgebieden waar kunst, literatuur en actuele maatschappelijke kwesties in het geding zijn. Voor haar lol leest zij graag theoretische lectuur en gedichten en onderhoudt zij met liefde haar collectie (kamer)planten.

Laurie
laurie-hasselt

Laurie Hasselt (chef eindredactie) volgt de onderzoeksmaster Nederlandse literatuur en cultuur aan de Universiteit Utrecht. Haar interesses liggen voornamelijk op het snijvlak van literatuur, cultuur (in de brede zin des woords), politiek en ideologie. Hedendaagse literatuur en actuele maatschappelijke debatten houden haar zowel in de studie als in haar vrije tijd bezig. Naast haar werkzaamheden bij Vooys is ze communicatiemedewerker bij de faculteit Geesteswetenschappen van de UU. In de tijd die rest houdt ze van humor en ironie deelt die liefde graag met goed gezelschap.

Leon
leon-van-amsterdam

Leon van Amsterdam (eindredactie) studeert Geschiedenis aan de Universiteit van Leiden. Omdat hij niet zo bedreven is in archiefwerk schrijft hij, wanneer hij kan, over films en de (impliciete) ideologische boodschappen die ze dragen. De middeleeuwen gelden, mede dankzij hun underdogpositie, als zijn favoriete periode. Het is dan ook niet verrassend dat hij Le Morte d’Arthur kan waarderen als geen ander. In zijn vrije tijd is hij voornamelijk bezig met muziek. Hij durft het hier bijna niet te schrijven, maar lezen wordt dan vaak op de tweede plaats gezet.

Klaas
klaas-la-roi

Klaas la Roi (eindredactie) studeert Neerlandistiek in Leiden, richting moderne letterkunde. Hoewel hij na de bachelor Taalbeheersing van specialisatie overstapte, heeft hij zijn interesse in retoriek en argumentatie naar de letterkunde meeverhuisd. Zijn scriptieonderzoek is dan ook gericht op retorische strategieën in literatuur. In zijn vrije tijd is hij veel bezig met theatermaken, pianospelen, schrijven en lezen, en dankzij legpuzzels overleeft hij een leven zonder yoga. Zijn favoriete schrijvers zijn Umberto Eco, Margaret Atwood en Günter Grass, of dichter bij huis: Arnon Grunberg, Esther Gerritsen en Anton Koolhaas.

Anne
anne-verhoef

Anne Verhoef (eindredactie) studeerde Taalwetenschap en Literature and Society aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Momenteel neemt ze een tussenjaar om te werken aan theoretische verdieping, onder andere in de vorm van een Theory Reading Group die ze (co-)organiseert aan de VU. Haar interesses zijn breed, zo ook in de literatuur: van het bezoeken van theatervoorstellingen en musicals tot het lezen van Fitzgerald, Grunberg en Waugh. Toch ligt haar hart bij de Engelse letterkunde, met name bij de relatie tussen klassieke werken en moderne bewerkingen daarvan – in bijna elke denkbare vorm.

Carmen
carmen-verhoeven

Carmen Verhoeven (eindredactie) volgt de onderzoeksmaster Nederlandse literatuur en cultuur aan de Universiteit Utrecht. Haar interesse ligt vooral op het gebied van cultuurgeschiedenis, waarbij haar speciale belangstelling uitgaat naar kwesties rondom (nationale) identiteit, erfgoed en cultureel geheugen. Daarnaast houdt ze ervan teksten ideologisch te lezen en te bezien in relatie tot hun politiek-maatschappelijke context(en). Wat ze leest is zeer divers, maar (van oorsprong) Nederlandstalige werken hebben haar voorkeur. In haar vrije tijd houdt ze zich graag bezig met cabaret, kleinkunst en muziek.

Maartje
maartje-amelink

Maartje Amelink (eindredactie/beeldredactie) volgt de onderzoeksmaster Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast volgt ze het pad Critical Cultural Theory binnen de master Filosofie aan de UvA. Tijdens de redactievergaderingen van Vooys kan zij genieten van de gepassioneerde discussies over schrijfstijl, thematiek en mogelijke interpretaties van de besproken teksten. In de toekomst ziet zij zichzelf het liefst, gespekt met wat geld, lezend, schrijvend en filosoferend achter een tafeltje – inclusief verstijfde ledematen en de klok die tikt, om de romantiek maar wat te sussen.

Anne
anne-sluijs

Anne Sluijs (chef PR/webmaster) studeert Nederlandse taal en cultuur aan de Universiteit Utrecht, waarbinnen zij zich onder andere verdiept heeft in (moderne) letterkunde, de impact van de digitale wereld op geschiedenis en herinneringsprocessen, en kunstenaarsromans. Als student-assistent is ze betrokken bij de afdeling moderne letterkunde. Daarnaast is ze stagiair communicatie bij het Nederlands Letterenfonds, waar ze veel leert over het Nederlandse literaire landschap en de verspreiding van Nederlandse literatuur over de grens. Zoals het een waar chef PR betaamt, grijpt ze elke gelegenheid aan om over Vooys te spreken. Heb jij de nieuwste Vooys eigenlijk al gelezen?

David
david-roelofs

David Roelofs (PR) studeert Nederlandse literatuur en cultuur aan de Universiteit Utrecht. Na een semester Afrikaans te hebben gestudeerd aan de Universiteit van Stellenbosch (Zuid-Afrika) en stage te hebben gelopen bij maandblad Volzin, is hij nu werkzaam binnen de redactie van Vooys. Zijn literaire voorkeuren gaan uit naar het werk van Nolens, Verhulst, Wolkers en bovenal Reve. Schrijvers die weten hoe er tegen de burgerij en het establishment moet worden geschopt.

Noortje
noortje-maranus

Noortje Maranus (PR/redactiesecretaris) studeert Nederlandse taal en cultuur aan de Universiteit Utrecht, waarbij ze zich het liefst bezig houdt met moderne literatuur. Deze voorliefde voor literatuur vertaalt zich in een leesclub, die zij samen met een vriendin eens in de twee maanden organiseert. Momenteel wil ze zich meer verdiepen in graphic novels en manga, onder andere door middel van een samengestelde leeslijst. Enkele van haar favoriete (strip)auteurs zijn Marjane Satrapi, Haruki Murakami en mangaka Yoshihiro Tatsumi.

Sophie
sophie-de-ruiter

Sophie de Ruiter (penningmeester) studeerde Literatuurwetenschap aan de Universiteit Utrecht. Nu volgt ze aan dezelfde universiteit de onderzoeksmaster Comparative Literary Studies. Ze is voornamelijk geïnteresseerd in identiteitsvorming binnen Amerikaanse literatuur. Wanneer ze tijd heeft, leest ze graag, omringd door planten, Ruth Ozeki, Zadie Smith of Etty Hillesum.

Laura
laura-de-bruijn

Laura de Bruijn (abonneeservice) studeert Literatuurwetenschap aan de Universiteit van Leiden. Via haar minor Boek, boekhandel en uitgeverij hoopt ze zich te kunnen verdiepen in de boekwetenschap en beter inzicht te krijgen in de rol die boeken innemen in de (Nederlandse) cultuur. In het afgelopen jaar is ze verslingerd geraakt aan de evocatieve schrijfstijlen en de ietwat melancholieke personages van modernistische auteurs als Djuna Barnes en Jean Rhys.

 

 

Historie

Vooys heeft een rijk verleden. In de 35 jaar dat het tijdschrift bestaat, zijn er stukken gepubliceerd door, onder vele anderen, Mieke Bal, Rosi Braidotti en Wiljan van den Akker.

Auteurs als Frits van Oostrom en Ronald Giphart zijn columnist bij Vooys geweest.

Er zijn interviews geweest met onder meer Rozalie Hirs, Ilja Leonard Pfeijffer, Hafid Bouazza, Spinvis en Maartje Wortel.

Verkoop

Door haar diversiteit is Vooys al vele jaren in staat een breed publiek te bereiken. Vooys heeft een oplage van ca. 500 exemplaren. Hiervan gaat een groot gedeelte naar abonnees.

Een gedeelte daarvan wordt ook los verkocht in boekhandels in Nederland. Vooys is ook in te zien in Nederlandse en diverse buitenlandse universiteitsbibliotheken. Daarnaast kunt u nummers van Vooys (na)bestellen. Voor alle informatie over verkooppunten en nabestellen zie: 'Losse verkoop' op deze site.