Over Vooys

In de afgelopen 36 jaar hebben meer dan honderd studenten geesteswetenschappen deel uitgemaakt van de redactie van Vooys. Samen maken zij zich sterk voor de verspreiding van de meest recente inzichten in de letteren.

De redactie van Vooys bestaat momenteel uit Noortje Maranus (hoofdredacteur), Alie Lassche (chef eindredactie), Darja Menkveld (eindredacteur/redactiesecretaris), Deborah van Steen (eindredacteur), Luck van Leeuwen (eindredacteur), Nienke van Doeselaar (eindredacteur), Niels Mulder (eindredacteur/beeldredacteur), Merel Donia (chef PR/webmaster), Lisa Hage (pr-redacteur), Sophie Mulder (pr-redacteur), Zaza de Ridder (penningmeester) en Guus van der Peet (abonneeservice).

Om het werk van Vooys te steunen, kun je Vriend van Vooys worden. De redactie bedankt onze onderstaande vrienden in het bijzonder voor hun bijdrage.
- Cyril de Beun
- Willem, Marleen en Ida Bongers-Dek
- Nina Geerdink
- Pepijn de Groot
- Maria van Leeuwen
- Marijke Meijer Drees
- Ivo Nieuwenhuis
- David van Oeveren
- Liedeke Plate
- Aafje de Roest
- Anne Sluijs
- Kila van der Starre
- Alies Vaartjes

De Redactie

Noortje

Noortje Maranus (hoofdredacteur) volgt de onderzoeksmaster Nederlandse literatuur en cultuur aan de Universiteit Utrecht. Haar onderzoeksinteresse ligt onder meer bij het relatief nieuwe vakgebied van de ‘Mad Studies’ en diens kruising met literatuur en cultuur. Zodoende houdt zij zich bezig met de verbeelding van waanzin en gekte in contemporaine cultuuruitingen. Haar voorliefde voor literatuur vertaalt zich in een leesclub, die zij een aantal keer per jaar in samenwerking met De Utrechtse Boekenbar organiseert. In haar vrije tijd is zij tevens een groot muziekliefhebber en legt ze zich graag toe op persoonlijke ‘projectjes’, waarvan de 56 uur durende filmtrilogie Heimat er momenteel één is.

Alie

Alie Lassche (chef eindredactie) zit in het tweede jaar van de onderzoeksmaster Nederlandse literatuur en cultuur aan de Universiteit Utrecht. Aan deze opleiding is ze tevens als student-assistent verbonden, een taak die ze ook binnen de vakgroep Vroegmoderne Letterkunde uitvoert. Momenteel schaaft ze haar computationele vaardigheden bij in een stage bij het Meertens Instituut te Amsterdam, waar ze digitaal onderzoek verricht naar vroegmoderne liederen. Als ze niet Python aan het leren, teksten aan het redigeren, boeken aan het lezen of wijn aan het drinken is, beklimt ze graag (berg)wanden en maakt ze kilometers op haar racefiets.

Darja

Darja Menkveld (eindredacteur/redactiesecretaris) volgt het tweede jaar van Literatuurwetenschap aan de Universiteit Utrecht en het eerste jaar van Wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam. Omdat ze dus studeert aan twee instituten en ook nog redactielid is bij Vooys, heeft ze al met al een hectisch maar rijkgevuld bestaan. Aan haar grootste interesse wordt beantwoord als literatuur en filosofie samenkomen: het liefst legt ze cultuurkritische theorie naast romans of poëzie, om zo van beiden kanten een groter begrip te krijgen. Een zwak heeft ze onder andere voor de werken van Toni Morrison, Anna Blaman, Astrid Roemer en Wislawa Szymborska.

Deborah

Deborah van Steen (eindredacteur) studeerde Nederlandse taal en cultuur en Media en cultuur aan de Universiteit Utrecht. Hierbinnen koos zij voor een specialisatie in de theaterwetenschap en de letterkunde. Nu hoopt ze beide disciplines samen te kunnen bundelen bij het volgen van de master Neerlandistiek aan diezelfde universiteit. Mede dankzij haar stagetijd op de redacties van Nijgh & Van Ditmar, De Arbeiderspers en De Geus heeft ze een gedrevenheid ontwikkeld om zich bezig te houden met uitgeef-en redactieprocessen en de internationale verspreiding van literatuur. Alles met het doel om in de toekomst teksten, in de brede zin van het woord, zo goed mogelijk te kunnen overdragen op hun publiek.

Luck

Luck van Leeuwen (eindredacteur) volgt de onderzoeksmaster Nederlandse literatuur en cultuur aan de Universiteit Utrecht. Voor zijn bachelorscriptie deed hij een editiewetenschappelijk onderzoek naar de correspondentie van Prudens van Duyse. De ‘ontdekking’ van Multatuli heeft zijn interesse voor de negentiende eeuw verder aangewakkerd. Ook is hij geïnteresseerd in de raakvlakken tussen filosofie en literatuur en de ontwikkelingen in literatuuronderwijs. Daarnaast heeft zijn liefde voor poëzie ervoor gezorgd dat hij regelmatig gedichten uit z’n hoofd leert, om die vervolgens op willekeurige momenten te declameren.

Nienke

Nienke van Doeselaar (eindredacteur) volgt de bachelor Nederlandse Taal en Cultuur aan de Universiteit Utrecht. In haar eerste jaar boeide de vroegmoderne tijd haar het meest en daar wil ze zich in het komende tweede jaar dan ook verder in verdiepen.  Ze heeft, toch wel een nieuweling in het vakgebied zijnde, vooralsnog een veelomvattende interesse, wel met een voorkeur voor verhalen die zich in het verleden afspelen. Dat is wederom een erg brede opvatting en dat vindt ze eigenlijk ook alleen maar fijn. Er is nog zo veel te lezen en dat is een heel prettig vooruitzicht.

Niels

Niels Mulder ​(eindredacteur/beeldredacteur) volgt de master Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen: Nederlands aan de Radboud Universiteit. Eerder rondde hij aan diezelfde universiteit een bachelor Nederlandse Taal en Cultuur af met een werkstuk over de ‘herontdekking’ en receptie van Mariken van Nieumeghen in het negentiende-eeuwse België, Duitsland en Nederland. Een greep uit de thema’s waarmee Niels zich tijdens zijn studie nog veel bezig hoopt te houden is: canonvorming, nationale identiteit en de representatie van het verleden. De loze uurtjes vult hij graag met wandelen, genieten van een kampvuur, basgitaar spelen en (natuurlijk): lezen.

Merel

Merel Donia (chef PR/webmaster) specialiseert zich als student Nederlandse Taal en Cultuur te Leiden in de richting moderne letterkunde. Haar interessegebied omvat onder andere gender, ecocriticism en posthumanism en met de poëzieleesclub die ze maandelijks organiseert, tracht ze zich door (onder andere) deze velden heen te bewegen. Dit jaar volgt de ze minor Gender and Sexuality in Society and Culture en hierna wil ze, in de hoop zich niet enkel tot literatuur te beperken, ook nog graag een minor Kunstgeschiedenis volgen. In het dagelijks leven kookt Merel graag zo puur mogelijke gerechten vanuit haar moestuin, zegt ze te vaak ‘ja’ tegen zaken die net even te veel tijd kosten en zoekt ze onvermoeid naar de onmogelijke balans tussen mens en natuur in haar leven.

Lisa

Lisa Hage (PR-redacteur) studeert Literatuur en Samenleving aan de Vrije Universiteit. Haar aandacht richt zich vooral op het effect van literatuur op cultuur en vice versa; in haar studie komt dit goed naar voren. Daarnaast heeft ze veel interesse in gender en seksualiteit in literatuur en in de maatschappelijke aspecten en het machtsspel die hiermee samengaan. Zij hoopt hier tijdens haar minor Gender and Diversity meer over te leren.

Sophie

Sophie Mulder (PR-redacteur) studeerde Nederlandse taal en cultuur aan de Universiteit Utrecht en is een scriptie verwijderd van ook het afronden van de bachelor Literatuurwetenschap. Door de combinatie van deze studies hebben vele werken, internationaal en Nederlands, de revue gepasseerd. Van Gerard Reve tot Chimamanda Ngozi Adichie en van Nabokov tot Nescio. Haar interesse gaat uit naar werken, waarin het hoofdpersonage het allemaal ook niet zo weet en de lezer deelgenoot maakt van dit onbegrip. Veelal met een cultuurkritische inslag. Gelukkig valt er ook nog iets te lachen en is Sophie groot fan van Gummbah.

Guus

Guus van der Peet (abonneeservice) studeert Geschiedenis en Nederlandse taal en cultuur aan de Universiteit Leiden. Beide studies verwacht hij binnen enkele maanden af te ronden, waarna hij een vooralsnog onbekende master gaat volgen – iets met literatuur in ieder geval. Als hij niet heel veel aan het lezen is, is hij over het algemeen heel veel films aan het kijken, die hij zelf ook draait voor een groter publiek. Daarnaast is hij een actief hardloper. Fascinaties lopen van de Klassieke Oudheid (Sappho, Catullus, Marcus Aurelius) tot het postmodernisme (Calvino, Pynchon, Grunberg) en vrijwel alles wat daartussenin ligt.

Zaza

Zaza de Ridder (penningmeester) volgt de research master Literary Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Hiervoor rondde ze de bachelors Nederlandse taal en cultuur en Filosofie af. Ze is vooral geïnteresseerd in hedendaagse literatuur en de wisselwerking tussen literatuur en maatschappij. Om zich daarnaast meer te verdiepen in andere perspectieven en literatuur van over de hele wereld heeft ze in de zomer van 2017 een summer school gevolgd in Shanghai. Verder bevindt ze zich graag op het (zaal)voetbalveld of in het park voor een rondje hardlopen – afgewisseld met boeken lezen op de bank of gesprekken voeren over het goede leven.

 

 

Historie

Vooys heeft een rijk verleden. In de 36 jaar dat het tijdschrift bestaat, zijn er stukken gepubliceerd door, onder vele anderen, Mieke Bal, Rosi Braidotti en Wiljan van den Akker.

Auteurs als Frits van Oostrom en Ronald Giphart zijn columnist bij Vooys geweest.

Er zijn interviews geweest met onder meer Rozalie Hirs, Ilja Leonard Pfeijffer, Hafid Bouazza, Spinvis en Maartje Wortel.

Verkoop

Door zijn diversiteit is Vooys al vele jaren in staat een breed publiek te bereiken. Vooys heeft een oplage van ca. 450 exemplaren. Hiervan gaat een groot gedeelte naar abonnees.

Een gedeelte daarvan wordt ook los verkocht in boekhandels in Nederland. Vooys is ook in te zien in Nederlandse en diverse buitenlandse universiteitsbibliotheken. Daarnaast kunt u nummers van Vooys (na)bestellen. Voor alle informatie over verkooppunten en nabestellen zie: 'Losse verkoop' op deze site.