Over Vooys

In de afgelopen 40 jaar hebben meer dan honderd studenten geesteswetenschappen deel uitgemaakt van de redactie van Vooys. Samen maken zij zich sterk voor de verspreiding van de meest recente inzichten in de letteren.

De redactie van Vooys bestaat momenteel uit Evi Dijcks (hoofdredacteur), Cynthia Zwijnenburg (chef eindredactie), Daan van den Broek (eindredacteur), Iris Kole (eindredacteur), Maurits Meijers (eindredacteur), Sterre Schols (eindredacteur), Jan Douwe Westhoeve (eindredacteur), Luna Gloudemans (chef PR/redactiesecretaris), Simon Huijben (PR-redacteur/webmaster), Joshua Snijders (PR-redacteur), Anna Welling (abonneeservice), Jasmijn Schreijenberg (penningmeester/beeldredacteur).

Om het werk van Vooys te steunen, kun je Vriend van Vooys worden. De redactie bedankt onze onderstaande vrienden in het bijzonder voor hun bijdrage.
- Cyril de Beun
- Willem, Marleen en Ida Bongers-Dek
- Nina Geerdink
- Pepijn de Groot
- Maria van Leeuwen
- Marijke Meijer Drees
- Ivo Nieuwenhuis
- David van Oeveren
- Liedeke Plate
- Aafje de Roest
- Anne Sluijs
- Kila van der Starre
- Alies Vaartjes

De Redactie

Evi

Evi Dijcks (hoofdredacteur) is masterstudent Oudere Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit Leiden. Hiervoor rondde ze de bachelor Nederlandse Taal en Cultuur in Leiden af met een specialisatie in Vroegmoderne Letterkunde. Haar interesse ligt zowel bij letterkundig als bij cultuur-historisch onderzoek, in het bijzonder bij vrouwen in de (literatuur)geschiedenis. Naast het studeren is ze, als het even kan, te vinden op het strand.

Cynthia

Cynthia Zwijnenburg (chef eindredactie) is begonnen aan de Researchmaster Nederlandse literatuur en cultuur aan de Universiteit Utrecht. Ze heeft Filosofie en Taal- en cultuurstudies (specialisatie Nederlandse moderne letterkunde) gestudeerd aan dezelfde universiteit. Ze heeft een halfjaar stage gelopen bij Uitgeverij Pluim op de afdeling bureauredactie, dit heeft haar interesse voor het literaire bedrijf aangewakkerd. Ook is Nederlandstalige muziek een van haar interesses. Ze besteedt haar vrije tijd aan het onderstrepen van mooie fragmenten in romans, novelles en dichtbundels.

Daan

Daan van den Broek (eindredacteur) zit momenteel in zijn derde en laatste jaar van de bachelor Nederlandse Taal en Cultuur aan de Universiteit Utrecht (met een Honourstraject). Hij specialiseert zich in de moderne Nederlandse letterkunde met een speciale interesse in de ecokritische en marxistische blik op literatuur (het liefst gecombineerd). Hij is student-assistent voor Schrijfakademie.nl. Binnen deze rol is hij tevens betrokken bij de werkgroep diversiteit van de opleiding. Verder loopt hij stage bij wetenschappelijk tijdschrift Nederlandse Letterkunde (AUP), schrijft hij regelmatig recensies voor De Reactor, is hij boekverkoper voor Broese en loopt hij in de vrije tijd die hij heeft, graag door het bos.

Iris

Iris Kole (eindredacteur) is in Leiden bezig met de master Neerlandistiek, specialisatie Moderne Letterkunde en de master Journalistiek en Nieuwe Media. Het raakvlak tussen die studies zit voor haar in een liefde voor taal en een grote interesse in alles wat taal teweeg kan brengen. Voor haar bachelor Nederlands deed ze bijvoorbeeld onderzoek naar de representatie van kinderloze vrouwen in de literatuur. Naast studeren houdt ze uiteraard van lezen, maar ook van dansen, (te) veel koffiedrinken en vooral van gezelligheid met vrienden.

Maurits

Maurits Meijers (eindredacteur) volgt de onderzoeksmaster Arts, Literature & Media aan de Universiteit Leiden. Hiervoor rondde hij de bachelor Nederlandse Taal en Cultuur en de master Neerlandistiek in Leiden af. Hij specialiseert zich in Oudere Letterkunde, met name de vroegmoderne tijd. Hij verricht onderzoek op het gebied van literatuur- en cultuurgeschiedenis, en koestert daarbij een passie voor jeugdliteratuur. Naast zijn functie als eindredacteur is hij penningmeester in het bestuur van studievereniging Nieuw Nederlands Peil en zit hij in de opleidingscommissie. Buiten zijn studie- en werkuren ontwikkelt hij zijn interesses in schrijven, schaken en Scandinavië.

Sterre

Sterre Schols (eindredacteur) heeft de bachelor Nederlandse taal en cultuur afgerond, met de specialisatierichting Moderne Letterkunde, en zit in haar laatste jaar van de bachelor Taalwetenschap. Ze is intussen ook begonnen aan de Researchmaster Arts, Literature and Media aan de Universiteit Leiden. Ze heeft een zeer brede interesse in taal, leest en schrijft graag en staat naast haar studie met veel plezier voor de klas als docent Nederlands om haar passie voor taal over te brengen. Verder houdt ze van zeilen, gezelligheid met vrienden, uitstapjes naar het theater en zou ze de hele dag door kunnen dansen en zingen.

Jan Douwe

 

Jan Douwe Westhoeve (eindredacteur) volgt de master Neerlandistiek, specialisatie Moderne Nederlandse Letterkunde, in Leiden. Hij heeft Geschiedenis en Nederlandse Taal en Cultuur gestudeerd aan dezelfde universiteit. Die twee vakgebieden wil hij combineren in een brede historische kijk op moderne letterkunde van de laatste honderd jaar. Zijn enthousiasme voor literatuur is wat hem drijft: bij zijn studie, als hij leest of schrijft in zijn vrije tijd en natuurlijk als eindredacteur van Vooys.

Luna

 

 

Luna Gloudemans (Chef PR/redactiesecretaris) rondde vorig jaar de bachelor Nederlandse taal en cultuur aan de Universiteit Utrecht af, met een scriptie over het onderwerp ‘gekte’ in twee Nederlandstalige millennialromans. Haar interesse ligt voornamelijk bij moderne letterkunde en de wisselwerking tussen literatuur en maatschappij. Ze is van plan in februari ’23 te beginnen met een master Neerlandistiek. Naast van het verslinden van boeken houdt ze ook erg van hardlopen en zingen.

Simon

 

 

Simon Huijben (PR-redacteur/webmaster) studeert Literatuurwetenschappen en Economics & Business Economics aan de Universiteit Utrecht. Eerder ronde hij een bachelor filosofie af. Binnen zijn studies is hij geïnteresseerd in ideologische structuren en het functioneren van de publieke sector. Hij houdt van naturel chips, modernistische literatuur en hardlopen.

Joshua

 

Joshua Snijders (PR-redacteur) volgt de bachelor Nederlandse Taal en Cultuur aan de Universiteit Leiden. Hij is gespecialiseerd in de taalbeheersing, maar nog altijd ook geïnteresseerd in de literatuur. Naast studeren doet Joshua graag aan sport (denk aan voetbal, basketbal en volleybal) en schrijft hij poëzie. Zo kwam eind september 2021 zijn bundel Tranen van een Caribiër uit.

Anna

Anna Welling (abonneeservice) rondde vorig jaar de bachelor Nederlandse taal en cultuur af op de Radboud Universiteit in Nijmegen. Haar bachelorwerkstuk ging over de effectiviteit van Booktok als medium van leesbevordering. Door middel van enquêtes onderzocht ze de manier waarop leerlingen uit 3 havo/vwo oordelen over Booktok. Op dit moment volgt ze de master Literair Bedrijf, wederom in Nijmegen. Naast studeren besteedt ze veel tijd aan het lezen van voornamelijk moderne (jeugd)literatuur en sprookjes, maar ze houdt ook van gezellig koken met haar huisgenoten of lange avondwandelingen maken door de stad.

Jasmijn

Jasmijn Schreijenberg (penningmeester/beeldredacteur) zit in de laatste fase van de bachelor Nederlandse Taal en Cultuur aan de Universiteit Leiden, met de afstudeerrichting Moderne Nederlandse Letterkunde. Ze heeft tijdens haar bachelor een minor psychologie en filosofie gevolgd en stage gelopen bij Museum De Lakenhal. Haar scriptie over emigratieliteratuur, uit de periode na de Tweede Wereldoorlog, is bijna af: de rest van het collegejaar zal ze aan reizen, Vooys en werken besteden. In haar vrije tijd doet Jasmijn graag leuke dingen met vrienden en huisgenoten, luistert ze veel muziek en gaat ze naar zoveel mogelijk concerten en festivals. Verder houdt ze erg van verhalen, in de vorm van film (Cineville!) of literatuur.

 

 

Historie

Vooys heeft een rijk verleden. In de 40 jaar dat het tijdschrift bestaat, zijn er stukken gepubliceerd door, onder vele anderen, Mieke Bal, Rosi Braidotti en Wiljan van den Akker.

Auteurs als Frits van Oostrom en Ronald Giphart zijn columnist bij Vooys geweest.

Er zijn interviews geweest met onder meer Rozalie Hirs, Ilja Leonard Pfeijffer, Hafid Bouazza, Spinvis en Maartje Wortel.

Verkoop

Door zijn diversiteit is Vooys al vele jaren in staat een breed publiek te bereiken. Vooys heeft een oplage van ca. 450 exemplaren. Hiervan gaat een groot gedeelte naar abonnees.

Een gedeelte daarvan wordt ook los verkocht in boekhandels in Nederland. Vooys is ook in te zien in Nederlandse en diverse buitenlandse universiteitsbibliotheken. Daarnaast kunt u nummers van Vooys (na)bestellen. Voor alle informatie over verkooppunten en nabestellen zie: 'Losse verkoop' op deze site.