Over Vooys

In de afgelopen 35 jaar hebben meer dan honderd studenten geesteswetenschappen deel uitgemaakt van de redactie van Vooys. Samen maken zij zich sterk voor de verspreiding van de meest recente inzichten in de letteren.

De redactie van Vooys bestaat momenteel uit Anne Sluijs (hoofdredacteur), Alie Lassche (chef eindredactie), Darja Menkveld (eindredacteur), Niels Mulder (eindredacteur), Deborah van Steen (eindredacteur), Pepijn de Groot (eindredacteur/beeldredacteur), Noortje Maranus (chef PR/redactiesecretaris), Merel Donia (PR-redacteur), Naomi van Manen (PR-redacteur), Alies Vaartjes (PR-redacteur/webmaster), Carmen Verhoeven (penningmeester) en Laura de Bruijn (abonneeservice/eindredacteur).

Om het werk van Vooys te steunen, kun je Vriend van Vooys worden. De redactie bedankt onze onderstaande vrienden in het bijzonder voor hun bijdrage.
- Cyril de Beun
- Willem, Marleen en Ida Bongers-Dek
- Pepijn de Groot
- Maria van Leeuwen
- Marijke Meijer Drees
- David van Oeveren
- Liedeke Plate
- Aafje de Roest
- Kila van der Starre

De Redactie

Anne

Anne Sluijs (hoofdredacteur) volgt de onderzoeksmaster Nederlandse literatuur en cultuur aan de Universiteit Utrecht. Haar bachelorscriptie schreef ze over de Nederlandse mediareactie op de Engelstalige uitgave van De avonden. Mede dankzij haar stagetijd bij het Nederlands Letterenfonds is zij geïnteresseerd geraakt in de invloed van instituties op het literaire veld en in de internationale verspreiding van literatuur. In haar zomervakantie genoot ze onder andere van werk van Nina Polak, Jaap Robben, Hanna Bervoets en Ilja Leonard Pfeijffer. Het liefst brengt zij haar vrije tijd door op een terras met bier, borrelhap en goed gezelschap.

Alie

Alie Lassche (chef eindredactie) volgt de onderzoeksmaster Nederlandse literatuur en cultuur aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast is ze werkzaam als student-assistent bij de afdeling Vroegmoderne Letterkunde. Tijdens haar bachelor heeft ze zich voornamelijk op vroegmodern letterkundig onderzoek gefocust waarin een lezersgerichte benadering centraal stond, maar of haar liefde voor dit onderzoeksveld inderdaad groter is dan die voor het moderne onderzoeksveld, dat zal nog moeten blijken. Haar literaire interesses zijn divers: ze leest werken van zowel Plato en Augustinus als Tolstoj en Hermans. Wanneer het seizoen daarvoor geschikt is, vult ze haar vrije tijd met het trotseren van bergtoppen en het maken van kilometers op haar racefiets.

Darja

Darja Menkveld (eindredacteur) volgt de bachelor Literatuurwetenschap aan de Universiteit Utrecht. Ze wil nog geen uitgekristalliseerde mening voorstaan als het gaat om het benoemen van het interessantste literaire onderzoeksterrein, omdat ze eerstejaars student is én omdat haar interesse (nog?) erg veelomvattend is: die gaat van klassieke tragedies tot het werk van de twintigste-eeuwse Carry van Bruggen, en van het emanciperende werk van de Afro-Amerikaanse Toni Morrison tot de hermetische poëzie van Gerrit Kouwenaar. Omdat ze een schooljaar doorbracht in de Indiase stad Jaipur, ontwikkelde ze daarnaast een grote liefde voor onder andere werken van Kamala Das en Vikram Seth. De komende jaren hoopt ze deze brede interesses toe te spitsen en wil ze zich tevens verdiepen in de filosofie.

Niels

Niels Mulder (eindredacteur) studeert Nederlandse Taal en Cultuur aan de Radboud Universiteit. Zijn interesse gaat uit naar culturele representaties en de vorming van een nationale identiteit binnen met name oudere Nederlandse teksten. Op andere dagen laat hij alles van voor 1900 links liggen en verdiept zich in Trümmerliteratur, hedendaags engagement, de gedichten van Piet Gerbrandy of de nieuwe Jo Nesbø. Vanzelfsprekend heeft hij vooralsnog geen idee waarin hij zich wil specialiseren.

Deborah

Deborah van Steen (eindredacteur) studeerde Nederlandse taal en cultuur en Media en cultuur, in de startfase van de studie naar haar mening nog ietwat fraaier betiteld als Theater-, Film-, en Televisiewetenschap, aan de Universiteit Utrecht. Hierbinnen koos zij voor een verdieping in de theaterwetenschap en de letterkunde. Nu hoopt ze beide disciplines samen te kunnen bundelen bij het volgen van de master Neerlandistiek aan diezelfde universiteit. Alles met het doel om in de toekomst teksten, in de brede zin van het woord, binnen hun eigen doelstelling zo goed mogelijk te kunnen overdragen op hun publiek.

Pepijn

Pepijn de Groot (eindredacteur/beeldredacteur) wordt door intimi wel ‘lettervreter’ genoemd. De papiervisjes vreten lekker mee in zijn uitgebreide boekenverzameling. Gevroten letters hoort hij ook graag terug als ‘Spuugdingen op de Mic’: hij is, in gewonemensentaal, liefhebber van (Nederlandstalige) hiphop. Die interesse hoopt hij binnen zijn onderzoeksmaster Nederlandse literatuur en cultuur uit te buiten, zoals hij reeds deed voor zijn bachelorscriptie over Salah Edin. Verder is zijn interesse vagelijk te omschrijven als ‘breed’. Net zo breed als zijn redactietakenpakket: hij is notulist, eindredacteur en beeldredacteur bij Vooys.

Noortje

Noortje Maranus (chef PR/redactiesecretaris) zit in het eerste jaar van de onderzoeksmaster Nederlandse literatuur en cultuur aan de Universiteit Utrecht. Ze houdt zich het liefst bezig met contemporaine literatuur (inclusief graphic novels en manga) en is in haar vrije tijd een groot muziekliefhebber. Haar voorliefde voor literatuur vertaalt zich in een leesclub, die zij samen met een vriendin eens in de twee maanden in een van haar lievelingskroegen organiseert. Momenteel wil ze zich meer verdiepen in political theory en sociaal-maatschappelijke kwesties en hun raakvlakken met de hedendaagse literatuur. Een favoriete auteur heeft ze niet, maar wel een zwak voor Frans Kellendonk en het meer theoretische werk van Jan Willem Duyvendak.

Merel

Merel Donia (PR-redacteur) is student Nederlandse taal en cultuur aan de Universiteit van Leiden. Haar liefde voor taal uit zich zowel in het lezen van proza en poëzie als in het schrijven ervan. Naast literatuur, is een van haar andere passies koken. Zo teelt ze haar eigen groenten en probeert ze hiervan zo mooi en puur mogelijke gerechten op tafel te zetten. Want wat je van dichtbij haalt, is meestal het lekkerst. Gelukkig is dat niet altijd zo met literatuur.

Naomi

Naomi van Manen (PR-redacteur) studeert Nederlandse taal en cultuur en Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Haar interesse ligt vooral bij het plaatsen van romans in de historische context waarin deze geschreven zijn. Veel tijdvakken lenen zich hier uitstekend voor, maar haar voorkeur ligt bij het analyseren van werken uit de moderne tijd. Tijdens het lezen van de stukken voor tijdschrift Vooys wekt het vergelijken van de schrijfstijlen van de verschillende publicerende auteurs haar grootste interesse. In de toekomst hoopt zij bij de overheid aan het werk te gaan met teksten op het gebied van beleid.

Alies

Alies Vaartjes (PR-redacteur/webmaster) studeert Nederlandse taal en cultuur en Literatuurwetenschap aan de Universiteit Utrecht. Ze komt, zoals ze zelf zegt, net pas kijken en zit dus nog geheel in de ‘sponsfase’, waarin ze zich vooral verwondert en zoveel mogelijk in zich opneemt. Van specialisaties of keiharde interessegebieden is dus nog geen sprake, maar wat ze wel weet is dat haar grote liefde uitgaat naar verhalen en hun werking. Hoe ze zich niet alleen manifesteren in literatuur, maar ook in de wereld van film, fotografie, games en ja, zelfs bordspellen. Sciencefiction/toekomstromans hebben op het moment haar voorkeur. Geen buitenaardse Star Wars-verschijnselen, want het genre is zo veel breder. Denk eerder aan Orwells 1984, Huxley’s Brave New World en de prachtseries Black Mirror en Orphan Black, waarin de grenzen van menselijkheid en eerlijkheid worden verkend.

Carmen

Carmen Verhoeven (penningmeester) zit in haar tweede jaar van de onderzoeksmaster Nederlandse literatuur en cultuur aan de Universiteit Utrecht. Haar interesse ligt met name op het gebied van de (vroegmoderne) theater- en liedcultuur, waarbij haar speciale belangstelling uitgaat naar kwesties rondom (nationale) identiteit(svorming). Daarnaast houdt ze ervan teksten ideologisch te lezen en te bezien in relatie tot hun politiek-maatschappelijke context(en). Afgelopen zomer had ze het voornemen Het Bureau van Voskuil integraal te lezen, maar toen ze vernam dat dit het favoriete werk van Mark Rutte is, nam ze toch maar weer iets van Ruyslinck mee op vakantie. In haar vrije tijd houdt ze zich graag bezig met cabaret, kleinkunst en muziek. Oja, Carmens teksten kenmerken zich door het (onnodige?) gebruik van veel haakjes.

Laura

Laura de Bruijn (abonneeservice/eindredacteur) studeert Literatuurwetenschap aan de Universiteit van Leiden. In het vierde jaar van haar bachelor hoopt ze, naast het schrijven van haar scriptie, een breder beeld van de Geesteswetenschappen op te doen door colleges in Kunstgeschiedenis en Religiewetenschap te volgen. Ze leest zo’n beetje alle boeken die zij in haar handen treft, al heeft ze een zwak voor de werken van Djuna Barnes, Ernest Hemingway en Jean Rhys.

 

 

Historie

Vooys heeft een rijk verleden. In de 35 jaar dat het tijdschrift bestaat, zijn er stukken gepubliceerd door, onder vele anderen, Mieke Bal, Rosi Braidotti en Wiljan van den Akker.

Auteurs als Frits van Oostrom en Ronald Giphart zijn columnist bij Vooys geweest.

Er zijn interviews geweest met onder meer Rozalie Hirs, Ilja Leonard Pfeijffer, Hafid Bouazza, Spinvis en Maartje Wortel.

Verkoop

Door zijn diversiteit is Vooys al vele jaren in staat een breed publiek te bereiken. Vooys heeft een oplage van ca. 450 exemplaren. Hiervan gaat een groot gedeelte naar abonnees.

Een gedeelte daarvan wordt ook los verkocht in boekhandels in Nederland. Vooys is ook in te zien in Nederlandse en diverse buitenlandse universiteitsbibliotheken. Daarnaast kunt u nummers van Vooys (na)bestellen. Voor alle informatie over verkooppunten en nabestellen zie: 'Losse verkoop' op deze site.