Vooys is een literair-wetenschappelijk tijdschrift over literatuur en haar raakvlak met het brede veld van de geesteswetenschappen. Het biedt een podium aan gevestigde wetenschappers én aanstormend talent. De redactie bestaat uit studenten van diverse opleidingen binnen de faculteit Geesteswetenschappen van de universiteiten van Nederland. Juist de samensmelting van verschillende disciplines maakt Vooys tot een uniek blad: Vooys is letterkunde in de breedste zin des woords.

Nieuws

Vooys 36.4 ‘Egodocumenten’ is uit!

In deze laatste editie van 2018 legt Vooys de aandacht op egodocumenten. De fragiele lijn tussen feit en fictie is tegenwoordig relevanter dan ooit, zo betogen verschillende auteurs in het winternummer. Hoogleraar moderne letterkunde Yra van Dijk opent met een reflectie op Afgrond zonder vangnet (2018), haar monografie over het oeuvre van Arnon Grunberg. Ze laat zien hoe een autonomistische lezing van zijn werk methodologisch te rijmen is met de omstreden biografische lezing en dat juist in de overlap hiertussen zich ‘de motor achter het oeuvre’ bevindt. Neerlandicus Rik Vangangelt spreekt vervolgens over de manier waarop Jan Wolkers speelt met feit en fictie in Turks fruit (1969) en Werkkleding (1972). Die fluïditeit en verstrengeling zorgen er volgens hem voor dat het ‘construct Wolkers’ aan blijft houden. Lut Missinne, hoogleraar Nederlandse letterkunde te Münster, neemt ons mee in de wereld van autofictie, een genre dat ze als uiting ziet van die vervagende grens tussen feit en fictie. Neerlandica Lisa Rooijackers duikt in de egodocumenten van de Vlaamse collaborateur Blanka Gyselen, waarin ze op zoek gaat naar persoonlijke reflecties van de auteur op haar werk, de oorlog en op de maatschappij.

Cora van de Poppe, promovenda vroegmoderne letterkunde, laat verder zien dat het schrijven van dagboeken allesbehalve een product van de moderne tijd is en analyseert de narratieve structuur en het taalgebruik in het dagboek van Willemken van Wanray, een zeventiende-eeuwse weduwe uit Nijmegen. Antwerps hoogleraar Middelnederlandse letterkunde Remco Sleiderink gaat nog een stap verder de geschiedenis in en legt zijn focus op een middeleeuws egodocument. In die tijd waren egodocumenten schaars, maar Lodewijk van Velthem deinsde niet terug voor de ongeschreven regel om terughoudend te zijn wat betreft het eigen leven. Zijn continuatie van de Spiegel historiael voorzag hij dan ook rijkelijk van persoonlijk commentaar.

Dit winternummer bevat verder een interview met schrijver Jaap Robben en een column van Erik de Bruin, acquirerend redacteur bij Ambo|Anthos uitgevers. Tot slot bezoekt Vooys-redacteur Carmen Verhoeven voor de rubriek Nieuwe Buitelingen de jubileumeditie van de Nekka-Nacht en telt Vooys 36.4 een drietal recensies.

Voor een volledig overzicht van de inhoud klikt u hier. Een selectie van onze artikelen kunt u binnenkort ook online lezen op deze website!

Cover: Luc Princen

Call for Abstracts: Globalisering

Publiceren in Vooys?

Stuur nu je abstract in!

 

Tijdschrift Vooys nodigt wetenschappers én aanstormend talent uit om hun wetenschappelijke inzichten te delen rondom het thema globalisering en de effecten daarvan in relatie tot de literatuur. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de tegenstelling tussen stad en platteland, lokaliteit en globaliteit, maar ook aan onderwerpen als de vluchtelingenproblematiek of kosmopolitisme. Het thema mag dus breed opgevat worden, we zijn vooral heel benieuwd naar jóuw ideeën.
N.B. We zijn zowel op zoek naar artikelen in relatie tot de moderne als de historische (Nederlandse) letterkunde.

Stuur een abstract in van jouw (idee voor een) artikel (maximaal 4000 woorden) of wetenschappelijk essay (maximaal 3000 woorden), en wie weet heb jij straks een publicatie in tijdschrift Vooys op je naam staan.

Deadline: wij ontvangen abstracts graag vóór 5 januari. De eerste versie van het artikel zul je, als je abstract aangenomen wordt, begin mei 2019 moeten aanleveren.

Informatie over het aanleveren en de gewenste vorm van je abstract vind je hier.

Vooys’ herfstnummer 36.3 ‘Politiek en literatuur’ is uit!

In de derde Vooys van 2018 ligt de focus op het raakvlak tussen politiek en literatuur. Vanuit verschillende perspectieven werpen wetenschappers een kritische blik op dit veld. Letterkundige Sven Vitse trapt af: hij betoogt met het ook op zijn uiteenzetting van Thierry Baudets Voorwaardelijke liefde (2017) en Teun van de Keukens Goed volk (2017) dat de ‘conservative turn’ niet alleen in de politiek, maar ook in de Nederlandse letteren zijn sporen nalaat. Neerlandica Maartje Amelink neemt vervolgens de ‘literaire non-fictie’ van Nederlandse oud-Ruslandcorrespondenten onder de loep. Ze bekijkt op welke manier zij hun realiteitsobservaties legitimeren. Ivo Nieuwenhuis, docent-onderzoeker vroegmoderne Nederlandse letterkunde, neemt een duik in het revolutietijdvak (1780-1800). Hij onderscheidt in zijn artikel vier schrijversrollen die samen de politieke aspecten van literatuur uit deze periode illustreren. Voorts past neerlandica Kim Schoof in haar essay de politieke filosofie van Hegel toe op De waan van Cotard (2016) en laat hiermee zien hoe moeilijk het is om institutionele erkenning te krijgen in de huidige laatmoderne tijd.

Vooys 36.3 bevat verder een interview met schrijfster en neerlandica Karin Amatmoekrim. In onze rubrieken bespreekt hoogleraar Duits Carl Niekerk waarom L.H. Wieners In zee gaat niets verloren (2015) zich goed leent voor een analyse van de representatie van de Nederlandse herinneringscultuur en betoogt senior uitgever van uitgeverij Unieboek|Het Spectrum Susanne Diependaal waarom dé Young Adult-lezer niet bestaat. Tot slot brengt Naomi van Manen verslag uit van het nieuwe theaterinitiatief Sign of the Times, waar literatuur de aanleiding tot een gesprek over politiek vormde.

Voor een volledig overzicht van de inhoud klikt u hier. Een selectie van onze artikelen kunt u binnenkort ook online lezen op deze website!

Cover: Luc Princen

Vooys’ illustratoren: Loes van Gils

De recentste Vooys, met ‘Alternatieve literatuur’ als thema, wordt niet alleen gesierd door prachtige tekstuele bijdragen – waarvoor wij de auteurs zeer erkentelijk zijn. Ook onze illustratoren zijn we dankbaar en daarom zet Vooys Loes van Gils in het zonnetje. Zij maakte een toffe, treffende illustratie bij het artikel ‘Hardop knipogen’ van Siebe Bluijs, over een hoorspel van Gerrit Komrij (hierboven afgebeeld). Hoe gaat Loes te werk?

“Ik maak graag heldere en communicatieve beelden. Mijn illustratie versterkt in het ideale geval de tekst en nodigt de lezer uit tot lezen. Om daartoe te komen breng ik de essentie van het verhaal terug tot één zin. Hiermee ga ik al schetsend aan de slag.

Eerst teken ik simpele voorwerpen die met het onderwerp te maken hebben en vanuit daar werk ik verder. In dit geval kwam ik uit op een letterlijke vertaling van ‘radio’ en ‘boek’. Graag speel ik met humor in mijn werk: zo heeft eenn karakter in mijn illustratie een boek op zijn hoofd. Graag speel ik met humor in mijn werk, zodat het afgebeelde niet te statisch wordt.

In mijn werk zoek ik, in een aantal lijnen, naar een zo helder mogelijk beeld. Ik teken graag serieuze onderwerpen met een knipoog, maar ook vreemde karakters die vaak vechten voor hun leven. Alle figuren in mijn werk hebben een dierlijk en nieuwsgierig karakter. Het nieuwsgierige van de figuren zie ik terug in mezelf; ik zoek vaak naar nieuwe manieren van verhalen vertellen.”

Meer weten over Loes en haar werk? Je kunt het bekijken, volgen en/of aanschaffen via www.loesvangils.com.

Vooys 36.2 is uit!

In het tweede nummer van deze jaargang staat de ‘alternatieve literatuur’ centraal. Een aantal wetenschappers hebben vanuit verschillende prikkelende perspectieven hun bijdrage geleverd. Siebe Bluijs trapt af met een beschouwing van het hoorspel De dood geneest van alle kwalen van Gerrit Komrij. Martine Veldhuizen vervolgt met een alternatieve analyse van de Middelnederlandse tekst Der Sottenschip of dat Narrenschip. Sven Molenaar laat zijn licht schijnen op laatzeventiende-eeuwse onofficiële literatuur en alternatieve literaire circuits. Andreas Van Rompaey onderzoekt de surrealistische elementen in Sybren Polets verhaal ‘De dodenboot’. Voorts bevat dit nummer een interview met dichteres Mia You, bespreekt Dick Zijp de stand van zaken in de Nederlandse cabaretwetenschap, laat Lenneke de Ruijter ons kennismaken met het feministische dystopische The Natural Way of Things van Charlotte Wood, schrijft Everdien Rietstap over de masteropleiding Redacteur/editor aan de UvA, brengen Merel Donia en  Anne Sluijs verslag uit van hun bezoek aan de Rotterdamse editie van De Leesclub van Alles Live, en een viertal recensies.

Voor een volledig overzicht van de inhoud klikt u hier. Een selectie van deze artikelen kunt u binnenkort ook online lezen op onze website!

Cover: Luc Princen