Vooys is een literair-wetenschappelijk tijdschrift over literatuur en haar raakvlak met het brede veld van de geesteswetenschappen. Het biedt een podium aan gevestigde wetenschappers én aanstormend talent. De redactie bestaat uit studenten van diverse opleidingen binnen de faculteit Geesteswetenschappen van de universiteiten van Nederland. Juist de samensmelting van verschillende disciplines maakt Vooys tot een uniek blad: Vooys is letterkunde in de breedste zin des woords.

Nieuws

Redacteurs gezocht!

Vooys, tijdschrift voor letteren, is voor het komend seizoen op zoek naar enthousiaste nieuwe redacteurs (m/v). Onderstaande posten staan open voor sollicitatie, voor alle geesteswetenschappenstudenten van Nederland die zich graag bezighouden met literatuur.

Kort iets over Vooys: het is een literairwetenschappelijk tijdschrift, dat vier keer per jaar verschijnt, over letteren en het raakvlak met andere disciplines. Het wordt al 33 jaar samengesteld door studenten van de verschillende universiteiten van Nederland, die iedere woensdagavond vergaderen van 19.30 tot circa 22.00 uur in Utrecht. Het is dus belangrijk dat je woensdagavonden beschikbaar bent; er wordt van je verwacht dat je hier in principe iedere week bij aanwezig bent. In het blad verschijnen (wetenschappelijke) artikelen van allerhande academici (van promovendus tot (emeritus) hoogleraar), maar we bieden ook een podium aan studenten en mensen uit het literaire veld. Als redacteur draag je zorg voor het samenstellen van de inhoud van de nummers, door te brainstormen over actuele of anderszins boeiende thema’s en draag je opties aan (auteurs die in Vooys zouden kunnen publiceren). Iedere week bereid je voorafgaand aan de vergadering de binnengekomen kopij grondig voor. Over deze kopij wordt gediscussieerd op de vergaderingen. Je onderhoudt contact met auteurs, draagt zorg voor de verspreiding van Vooys en neemt zo nu en dan een interview af voor het blad. Daarnaast heeft iedere redacteur een nevenfunctie, zie onderstaande omschrijvingen.

NB: je schrijft in principe dus niet zelf voor het tijdschrift, op eventueel incidenteel een interview of korte rubriek na.

Eindredactie
Als eindredacteur ben je verantwoordelijk voor de vormelijke invulling van het blad. De stukken die geschikt zijn bevonden voor publicatie worden altijd door meerdere eindredacteurs nagekeken op vorm, stijl, spelling en verwijzingen. De drukte van de werkzaamheden gaat in pieken: de eindredactie heeft een drukke tijd vlak voor het uitkomen van een nieuwe editie, wanneer de correcties en de PDF-check plaatsvinden, daarna is het wat rustiger.

PR
De afdeling PR brengt Vooys actief onder de aandacht bij potentiële lezers en sympathisanten. Als PR-redacteur presenteer je het blad tijdens collegepraatjes en op festivals of andere literaire evenementen, maar je mag ook zelf initiatieven ontplooien om aandacht te genereren voor Vooys. Bijvoorbeeld als er een lanceringsevenement wordt georganiseerd, ter gelegenheid van de verschijning van een themanummer.

Abonneeservice
Eén redacteur is eindverantwoordelijk voor de fysieke verspreiding van Vooys en de administratie hiervan, dit is de abonneeservice. De verspreiding van Vooys (de verzending) is een avond waar alle redacteurs aan meewerken, maar hierbij heeft de abonneeservice de leiding. Deze redacteur regelt dat iedere abonnee en auteur een exemplaar van Vooys ontvangt en draagt zorg voor de nabestellingen. De nieuwe aanmeldingen en opzeggingen gaan ook via abonneeservice, net als de exemplaren die naar instellingen worden verstuurd, zoals Universiteitsbibliotheken. Bovendien haalt de abonneeservice de post op bij het postvak op de Trans, voor iedere nieuwe vergadering.

Reageren?
Ben je enthousiast geworden en wil je graag vanaf oktober deel uitmaken van de Vooysredactie? Mail dan voor vrijdag 16 september aanstaande een korte motivatie en beknopt CV naar redactie@tijdschriftvooys.nl t.a.v. Maria van Leeuwen. Houd er rekening mee dat je solliciteert op een van bovenstaande nevenfuncties, maar wij beslissen of wij je geschikt vinden voor een bepaalde functie. We kunnen dus niet garanderen dat je je voorkeursfunctie gaat vervullen (uiteraard overleggen we met je over een eventuele andere functie). Daarnaast vragen wij je minimaal één studiejaar achtereen beschikbaar te zijn als redactielid en is het een vereiste dat je gedurende dit studiejaar ingeschreven staat bij een universiteit. De gemiddelde tijdsinspanning voor Vooys is één werkdag per week (8 uur), waarvan: 2,5 uur vergaderen, 3 uur vergadering voorbereiden en 2,5 uur neventaak uitvoeren.

Jaarlijks gaat de redactie op een gezellig weekend weg, dat deels wordt betaald uit de bestuursbeurzen die wij van de Universiteit Utrecht ontvangen. Het redactiewerk is verder onbetaald, maar het werk is heel leerzaam, je blijft op de hoogte van recente ontwikkelingen in het literaire veld en het is bovendien de gezelligste redactie van Nederland. Als je graag ervaring wilt opdoen in een redactionele en academische setting ben je bij ons aan het goede adres.

De sollicitaties vinden plaats in de avonduren van week 38 en 39, de nieuwe redacteurs zullen hoogstwaarschijnlijk vanaf 5 oktober aanschuiven bij de redactievergaderingen.

Foto’s symposium Transnationalisme & Wereldliteratuur

Dinsdag 28 juni vond in de Sweelinckzaal van de Universiteit Utrecht een themamiddag plaats naar aanleiding van Vooys 34.1/2: Transnationalisme & Wereldliteratuur. Vijf auteurs – Birgit Mara Kaiser, Roel Smeets, Kim Smeenk, Charlotte Paauwe en Anne Oerlemans – die een bijdrage leverden aan dit nummer, gaven een lezing en discussieerden met het publiek. Klik op een foto om deze te vergroten.

Hoofdredacteur Aafje de Roest doet een inleidend woord.
Hoofdredacteur Aafje de Roest doet een inleidend woord.

Wilbert Smulders neemt afscheid als voorzitter van het bestuur van Stichting Vooys. Ivo Nieuwenhuis neemt het stokje van hem over.
Wilbert Smulders neemt afscheid als voorzitter van het bestuur van Stichting Vooys. Ivo Nieuwenhuis neemt het stokje van hem over.

De eerste spreker is Birgit Mara Kaiser. Ze schreef een theoretische inleiding over de uitdagingen die wereldliteratuur oplevert.
De eerste spreker is Birgit Mara Kaiser. Ze schreef een theoretische inleiding over de uitdagingen die wereldliteratuur oplevert.

Birgit Mara Kaiser toonde verschillende voorbeelden van schrijvers bij wie meer dan één taal van belang is voor begrip van hun werk.
Birgit Mara Kaiser toonde verschillende voorbeelden van schrijvers bij wie meer dan één taal van belang is voor begrip van hun werk.

De tweede spreker is Roel Smeets, die spreekt over Nederlandse auteurs die Parijs gebruikten om hun autonomie te bevestigen.
De tweede spreker is Roel Smeets, die bespreekt hoe Nederlandse auteurs Parijs gebruikten om hun autonomie te bevestigen.

Naar aanleiding van de lezing van Roel Smeets wordt er gediscussieerd over de vraag of Parijs voor hedendaagse auteurs nog steeds hét culturele centrum is.
Naar aanleiding van de lezing van Roel Smeets wordt er gediscussieerd over de vraag of Parijs voor hedendaagse auteurs nog steeds hét culturele centrum is.

Pauze.
Pauze.

Pauze.
Pauze.

Na de pauze spreken Anne Oerlemans (links) en Charlotte Paauwe over hun praktijkonderzoek naar de mogelijkheden voor Nederlandse auteurs in Duitsland in de opmaat naar de Buchmesse.
Na de pauze spreken Anne Oerlemans (links) en Charlotte Paauwe over hun praktijkonderzoek naar de mogelijkheden voor Nederlandse auteurs in Duitsland in de opmaat naar de Buchmesse.

Discussie naar aanleiding van de lezing van Anne Oerlemans en Charlotte Paauwe.

Kim Smeenk sluit de middag af met een lezing over hedendaagse King Lear-adaptaties.
Kim Smeenk sluit de middag af met een lezing over hedendaagse King Lear-adaptaties.

Het was een geslaagde middag vol interactie en stof tot nadenken. Nieuwsgierig geworden naar het nummer? Lees hier meer over de inhoud en hoe het nummer te verkijgen is.

Presentatie themanummer ‘Transnationalisme & Wereldliteratuur’

Dinsdagmiddag 28 juni aanstaande presenteren auteurs Birgit Kaiser, Paul Sars, Roel Smeets en Kim Smeenk uit het themanummer ‘Transnationalisme & Wereldliteratuur’ hun bijdragen in de Sweelinckzaal op Drift 21 in Utrecht. Op deze bijeenkomst is ruimte voor discussie, lezers kunnen vragen en discussiepunten insturen naar redactie@tijdschriftvooys.nl.

De middag begint om 15.15 uur en is vrij toegankelijk. De presentatie wordt mede mogelijk gemaakt door het Universiteitsfonds van de Universiteit Utrecht.

Universiteit-fonds2

De ANV Debutantenprijs

Traditioneel werden literaire prijzen in Nederland toegekend door een deskundige jury. In 1987 brak de CPNB met die traditie door een Publieksprijs voor het Nederlandse Boek in te stellen. Aanvankelijk was het een oeuvreprijs, maar vanaf 1992 werd elk jaar een recent verschenen boek bekroond, dat tijdens een verkiezingsperiode de meeste stemmen had vergaard van lezers in het land.

In 1995 werd te Dordrecht een nieuwe literatuurprijs in het leven geroepen: De Debutantenprijs. Bedenker was Joop van Halen, directeur van de Stichting Perspektief (die na een fusie in 2012 de Stichting DordtLiterair zou gaan heten). Door het traject van de traditionele prijzen en dat van de Publieksprijs voor het Nederlandse Boek te combineren kwam Van Halen met een formule, die nog steeds uniek is: een professionele jury van vijf personen leest de ingezonden debuten en stelt een longlist en shortlist vast, maar de winnaar wordt aangewezen door een publieksjury.

Lees meer