Vooys is een literair-wetenschappelijk tijdschrift over literatuur en haar raakvlak met het brede veld van de geesteswetenschappen. Het biedt een podium aan gevestigde wetenschappers én aanstormend talent. De redactie bestaat uit studenten van diverse opleidingen binnen de faculteit Geesteswetenschappen van de universiteiten van Nederland. Juist de samensmelting van verschillende disciplines maakt Vooys tot een uniek blad: Vooys is letterkunde in de breedste zin des woords.

Nieuws

Vooys’ herfstnummer 36.3 ‘Politiek en literatuur’ is uit!

In de derde Vooys van 2018 ligt de focus op het raakvlak tussen politiek en literatuur. Vanuit verschillende perspectieven werpen wetenschappers een kritische blik op dit veld. Letterkundige Sven Vitse trapt af: hij betoogt met het ook op zijn uiteenzetting van Thierry Baudets Voorwaardelijke liefde (2017) en Teun van de Keukens Goed volk (2017) dat de ‘conservative turn’ niet alleen in de politiek, maar ook in de Nederlandse letteren zijn sporen nalaat. Neerlandica Maartje Amelink neemt vervolgens de ‘literaire non-fictie’ van Nederlandse oud-Ruslandcorrespondenten onder de loep. Ze bekijkt op welke manier zij hun realiteitsobservaties legitimeren. Ivo Nieuwenhuis, docent-onderzoeker vroegmoderne Nederlandse letterkunde, neemt een duik in het revolutietijdvak (1780-1800). Hij onderscheidt in zijn artikel vier schrijversrollen die samen de politieke aspecten van literatuur uit deze periode illustreren. Voorts past neerlandica Kim Schoof in haar essay de politieke filosofie van Hegel toe op De waan van Cotard (2016) en laat hiermee zien hoe moeilijk het is om institutionele erkenning te krijgen in de huidige laatmoderne tijd.

Vooys 36.3 bevat verder een interview met schrijfster en neerlandica Karin Amatmoekrim. In onze rubrieken bespreekt hoogleraar Duits Carl Niekerk waarom L.H. Wieners In zee gaat niets verloren (2015) zich goed leent voor een analyse van de representatie van de Nederlandse herinneringscultuur en betoogt senior uitgever van uitgeverij Unieboek|Het Spectrum Susanne Diependaal waarom dé Young Adult-lezer niet bestaat. Tot slot brengt Naomi van Manen verslag uit van het nieuwe theaterinitiatief Sign of the Times, waar literatuur de aanleiding tot een gesprek over politiek vormde.

Voor een volledig overzicht van de inhoud klikt u hier. Een selectie van onze artikelen kunt u binnenkort ook online lezen op deze website!

Cover: Luc Princen

Vooys’ illustratoren: Loes van Gils

De recentste Vooys, met ‘Alternatieve literatuur’ als thema, wordt niet alleen gesierd door prachtige tekstuele bijdragen – waarvoor wij de auteurs zeer erkentelijk zijn. Ook onze illustratoren zijn we dankbaar en daarom zet Vooys Loes van Gils in het zonnetje. Zij maakte een toffe, treffende illustratie bij het artikel ‘Hardop knipogen’ van Siebe Bluijs, over een hoorspel van Gerrit Komrij (hierboven afgebeeld). Hoe gaat Loes te werk?

“Ik maak graag heldere en communicatieve beelden. Mijn illustratie versterkt in het ideale geval de tekst en nodigt de lezer uit tot lezen. Om daartoe te komen breng ik de essentie van het verhaal terug tot één zin. Hiermee ga ik al schetsend aan de slag.

Eerst teken ik simpele voorwerpen die met het onderwerp te maken hebben en vanuit daar werk ik verder. In dit geval kwam ik uit op een letterlijke vertaling van ‘radio’ en ‘boek’. Graag speel ik met humor in mijn werk: zo heeft eenn karakter in mijn illustratie een boek op zijn hoofd. Graag speel ik met humor in mijn werk, zodat het afgebeelde niet te statisch wordt.

In mijn werk zoek ik, in een aantal lijnen, naar een zo helder mogelijk beeld. Ik teken graag serieuze onderwerpen met een knipoog, maar ook vreemde karakters die vaak vechten voor hun leven. Alle figuren in mijn werk hebben een dierlijk en nieuwsgierig karakter. Het nieuwsgierige van de figuren zie ik terug in mezelf; ik zoek vaak naar nieuwe manieren van verhalen vertellen.”

Meer weten over Loes en haar werk? Je kunt het bekijken, volgen en/of aanschaffen via www.loesvangils.com.

Vooys 36.2 is uit!

In het tweede nummer van deze jaargang staat de ‘alternatieve literatuur’ centraal. Een aantal wetenschappers hebben vanuit verschillende prikkelende perspectieven hun bijdrage geleverd. Siebe Bluijs trapt af met een beschouwing van het hoorspel De dood geneest van alle kwalen van Gerrit Komrij. Martine Veldhuizen vervolgt met een alternatieve analyse van de Middelnederlandse tekst Der Sottenschip of dat Narrenschip. Sven Molenaar laat zijn licht schijnen op laatzeventiende-eeuwse onofficiële literatuur en alternatieve literaire circuits. Andreas Van Rompaey onderzoekt de surrealistische elementen in Sybren Polets verhaal ‘De dodenboot’. Voorts bevat dit nummer een interview met dichteres Mia You, bespreekt Dick Zijp de stand van zaken in de Nederlandse cabaretwetenschap, laat Lenneke de Ruijter ons kennismaken met het feministische dystopische The Natural Way of Things van Charlotte Wood, schrijft Everdien Rietstap over de masteropleiding Redacteur/editor aan de UvA, brengen Merel Donia en  Anne Sluijs verslag uit van hun bezoek aan de Rotterdamse editie van De Leesclub van Alles Live, en een viertal recensies.

Voor een volledig overzicht van de inhoud klikt u hier. Een selectie van deze artikelen kunt u binnenkort ook online lezen op onze website!

Cover: Luc Princen

Vacatures!

Vooys, tijdschrift voor letteren, is vanaf eind mei op zoek naar enthousiaste nieuwe redacteurs (m/v). Onderstaande posten staan open voor sollicitatie voor alle geesteswetenschappenstudenten van Nederland die zich graag bezighouden met literatuur. Solliciteren kan tot vrijdag 11 mei.

Vooys is een literairwetenschappelijk tijdschrift over letteren en het raakvlak met andere disciplines, en verschijnt vier keer per jaar. Vooys is in 1982 opgericht en haar redactie bestaat uit studenten van de verschillende universiteiten van Nederland. In het blad verschijnen wetenschappelijke artikelen van allerhande academici (van promovendus tot (emeritus) hoogleraar), maar we bieden ook een podium aan studenten en anderen die werkzaam zijn in het literaire veld. De redactie komt iedere woensdagavond van 19.30 tot 22.00 uur in Utrecht bij elkaar. Het is dus belangrijk dat je woensdagavonden beschikbaar bent; er wordt van je verwacht dat je hier in principe iedere week bij aanwezig bent. Als redacteur draag je zorg voor het samenstellen van de inhoud van de nummers door te brainstormen over actuele of anderszins boeiende thema’s en draag je opties aan (auteurs die in Vooys zouden kunnen publiceren). Iedere week bereid je voorafgaand aan de vergadering de binnengekomen kopij grondig voor. Deze kopij wordt besproken tijdens de vergaderingen. Je onderhoudt contact met auteurs, zet je in voor de verspreiding van Vooys en neemt zo nu en dan een interview af voor het blad. Daarnaast heeft iedere redacteur een nevenfunctie, zie onderstaande omschrijvingen.

NB: je schrijft in principe dus niet zelf voor het tijdschrift, op (eventueel) incidenteel een interview of korte rubriek na.

Eindredactie
Als eindredacteur ben je verantwoordelijk voor de vormelijke invulling van het blad. De stukken die geschikt zijn bevonden voor publicatie worden altijd door meerdere eindredacteurs nagekeken op vorm, stijl, spelling en verwijzingen. De drukte van de werkzaamheden verloopt in pieken: de eindredactie heeft een drukke tijd vlak voor het uitkomen van een nieuwe editie, wanneer de correcties en de PDF-check plaatsvinden, daarna is het wat rustiger.

LET OPals je interesse hebt in de functie van eindredacteur, dan maakt het redigeren van een tekst deel uit van je sollicitatie. Mail ons voor 5 mei indien je (ook) voor deze nevenfunctie wil solliciteren, dan mailen wij je een tekst toe die je mag nakijken op vorm, stijl en spelling.

PR
De afdeling PR brengt Vooys actief onder de aandacht bij potentiële lezers en sympathisanten. Als PR-redacteur presenteer je het blad tijdens collegepraatjes en op festivals of andere literaire evenementen, maar je mag ook zelf initiatieven ontplooien om aandacht te genereren voor Vooys. Een voorbeeld is het organiseren van een lanceringsevenement, ter gelegenheid van de verschijning van een themanummer. Daarnaast is de PR verantwoordelijk voor de social media en de website van Vooys.

Penningmeester
De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële kant van Vooys. Je maakt de begroting en afrekening, regelt de incasso’s, betaalt facturen en houdt het huishoudboekje bij. Daarnaast doe je verslag over de financiële stand van zaken richting de redactie én in de halfjaarlijkse vergadering met het bestuur van Stichting Tijdschrift Vooys, waar je als penningmeester tevens lid van bent. Een belangrijke functie dus, waarbij je de kans krijgt kennis te maken met de meer praktische kant van een tijdschrift en waarbij je grotendeels zelfstandig werkt en dus je eigen tijd kunt inplannen. Eigen initiatief voor het genereren van extra inkomsten of beperken van uitgaven is van harte welkom. Deze functie kent een aantal pieken rondom incasso-momenten en aan het einde van het kalenderjaar, maar kost relatief gezien minder tijd dan de andere nevenfuncties.

Reageren?
Ben je enthousiast geworden en wil je graag vanaf eind mei deel uitmaken van de Vooys-redactie? Mail dan ten laatste op vrijdag 11 mei om 17.00 uur een korte motivatie en beknopt CV naar redactie@tijdschriftvooys.nl t.a.v. Noortje Maranus. (Ook voor vragen over de vacature kun je naar dit e-mailadres mailen.)

Als je (ook) voor eindredacteur solliciteert, maakt het redigeren van een tekst die je van ons krijgt deel uit van je sollicitatie. Laat het ons voor vrijdag 5 mei weten als deze functie je interesse heeft, zodat wij de tekst tijdig kunnen opsturen.

Houd er rekening mee dat je solliciteert op een van bovenstaande nevenfuncties, maar dat wij beslissen of wij je geschikt vinden voor een bepaalde functie. We kunnen dus niet garanderen dat je je voorkeursfunctie gaat vervullen (uiteraard overleggen we met je over een eventuele andere functie). Daarnaast vragen wij je minimaal één studiejaar beschikbaar te zijn als redactielid. Als je twee studiejaren beschikbaar bent, is dat echter een pre. Het is een vereiste dat je gedurende deze periode ingeschreven staat bij een universiteit. De gemiddelde tijdsinspanning voor Vooys is één werkdag per week (8 uur), waarvan: 2,5 uur vergaderen, 3 uur vergadering voorbereiden en 2,5 uur je neventaak uitvoeren.

Jaarlijks gaat de redactie op een gezellig weekend weg, dat wordt betaald uit de bestuursbeurzen die wij van de Universiteit Utrecht ontvangen. Het redactiewerk is verder onbetaald, maar het werk is heel leerzaam: je blijft op de hoogte van recente ontwikkelingen in het literaire veld en het is bovendien de gezelligste redactie van Nederland. Als je graag ervaring wilt opdoen in een redactionele en academische setting ben je bij ons aan het goede adres.

De sollicitaties vinden plaats in de avonduren van week 20 en 21, de nieuwe redacteurs zullen vanaf eind mei/begin juni aanschuiven bij de redactievergaderingen.


Aangezien veel van de huidige redacteurs Nederlands studeren en/of student zijn aan de Universiteit Utrecht en/of vrouw zijn en/of geen migratieachtergrond hebben, en Vooys naar een zo divers mogelijke redactie streeft, moedigen we kandidaten met een andere opleiding, van andere universiteiten, van het andere geslacht, en/of met een migratieachtergrond van harte aan om te solliciteren.

Vooys 36.1 is uit!

In het themanummer ‘Nieuwe namen’, het eerste nummer van Vooys’ 36e jaargang, staat het werk van promovendi en jonge wetenschappers centraal. Marieke Winkler trapt af met een reflectie op de status van de hedendaagse literaire kritiek, Tessa de Zeeuw vervolgt met een lezing van Judith Herzbergs gedicht ‘Zeesterren’ in het licht van de biopolitiek, Sophie Reinders vult een lacune door middel van haar onderzoek naar zestiende-eeuwse gelegenheidsdichten van edelen zelf, en David Huys analyseert hoe in de roman Het ijzig hart van Almudena Grandes omgegaan wordt met Spanjes oorlogsverleden. Voorts bevat dit nummer een interview met allrounder Marja Pruis, bespreekt Ben de Witte de geschiedenis en de huidige praktijk van de term queer, laat Marieke van Delft ons kennismaken met een bijzondere Russische bijbeluitgave, brengt Klaas la Roi verslag uit van zijn bezoek aan de Comic Con Amsterdam, en vindt u op de laatste pagina’s een drietal recensies.

Voor een volledig overzicht van de inhoud klikt u hier. Een selectie van deze artikelen kunt u binnenkort ook online lezen op onze website!