Over Vooys

In de afgelopen 37 jaar hebben meer dan honderd studenten geesteswetenschappen deel uitgemaakt van de redactie van Vooys. Samen maken zij zich sterk voor de verspreiding van de meest recente inzichten in de letteren.

De redactie van Vooys bestaat momenteel uit Zaza de Ridder (hoofdredacteur), Nienke van Doeselaar (chef eindredactie), Lisa Hage (eindredacteur), Sophie Mulder (eindredacteur), Deborah Schrijvers (eindredacteur), Selma Visscher (eindredacteur), Niels Mulder (eindredacteur/beeldredacteur), Emmy ter Ellen (chef PR), Bram Scharpach (pr-redacteur), Vivian Beekman (pr-redacteur/webmaster), Guus van der Peet (abonneeservice/redactiesecretaris) en Jacoline Maes (penningmeester).

Om het werk van Vooys te steunen, kun je Vriend van Vooys worden. De redactie bedankt onze onderstaande vrienden in het bijzonder voor hun bijdrage.
- Cyril de Beun
- Willem, Marleen en Ida Bongers-Dek
- Nina Geerdink
- Pepijn de Groot
- Maria van Leeuwen
- Marijke Meijer Drees
- Ivo Nieuwenhuis
- David van Oeveren
- Liedeke Plate
- Aafje de Roest
- Anne Sluijs
- Kila van der Starre
- Alies Vaartjes

De Redactie

Zaza

Zaza de Ridder (hoofdredacteur) volgt de master Filosofie en de research master Literary Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Hiervoor rondde ze de bachelors Nederlandse taal en cultuur en Filosofie af. Ze is vooral geïnteresseerd in hedendaagse literatuur, de wisselwerking tussen literatuur en maatschappij en de manier waarop literatuur bepaalde dingen (on)zichtbaar kan maken. Daarnaast werkt ze als student-assistent bij een onderzoeksproject over de manier waarop het platteland verbeeld wordt in culturele objecten. In haar vrije tijd gaat ze graag naar buiten om te voetballen of hard te lopen en houdt ze van boeken lezen en spelletjes spelen in cafés.

Nienke

Nienke van Doeselaar (chef eindredactie) volgt de bachelor Nederlandse Taal en Cultuur aan de Universiteit Utrecht. Ze volgde vorig jaar een minor over vroegmodern Europa en hoopt zich ook dit jaar weer toe te leggen op de vroegmoderne tijd door haar stage bij het onderzoeksproject Skillnet te Utrecht. Ze leest graag zo veel mogelijk – liefst in de trein – en daarnaast houdt ze zich bezig met tekenen en schilderen, onder andere door haar zelfgemaakte wenskaarten te verkopen. Later hoopt ze voor de klas te staan.

Lisa

Lisa Hage (eindredacteur) volgt de onderzoeksmaster Nederlandse literatuur en cultuur aan de Universiteit Utrecht. Haar interesse ligt bij de hedendaagse literatuur, waarbij zij zich vooral richt op gendervraagstukken en de medical humanities. Zij probeert in haar studie ‘het (on)gezonde lichaam’ en de literatuurwetenschap met elkaar te verbinden. Naast studeren houdt zij zich graag bezig met uiteenlopende creatieve bezigheden: van schilderen tot het maken van kleding.

Sophie

Sophie Mulder (eindredacteur) studeerde Literatuurwetenschap en Nederlandse taal en cultuur aan de Universiteit Utrecht. Ze zal komend jaar beginnen aan de researchmaster Cultural Analysis aan de UvA. Door de combinatie van bachelors hebben vele werken, internationaal en Nederlands, de revue gepasseerd. Van Gerard Reve tot Chimamanda Ngozi Adichie en van Nabokov tot Nescio. Haar interesse gaat uit naar werken, waarin het hoofdpersonage het allemaal ook niet zo weet en de lezer deelgenoot maakt van dit onbegrip. Veelal met een cultuurkritische inslag. Gelukkig valt er ook nog iets te lachen en is Sophie groot fan van Gummbah.

Deborah

Deborah Schrijvers (eindredacteur) volgt de master Continental Philosophy aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de onderzoeksmaster Literary Studies aan de Universiteit Leiden. Hiervoor heeft zij de bachelors Filosofie en Engelstalige literatuur met Literatuurwetenschap afgerond. Momenteel focust zij zich op Animal Studies waarbij zij contemporaine filosofie met literatuur en film combineert. Ze legt zich toe op actuele ontwikkelingen en vraagstukken binnen het vakgebied. Ze zoekt naar andere benaderingen van de concepten dier en mens, wat kan leiden tot andere denkwijzen over intermenselijke maar vooral mens-dierrelaties. Naast literatuurliefhebber is ze ook een groot filmliefhebber en regelmatig in filmtheaters en op filmfestivals te vinden.

Selma

Selma Visscher (eindredacteur) is luttele maanden verwijderd van het afronden van haar bachelor Nederlandse taal en cultuur aan de Universiteit van Amsterdam. Binnen haar studie volgt ze zowel vakken in historische als moderne letterkunde. Ze is geïnteresseerd in identiteitsvorming, nationalisme en (post)koloniale literatuur. Hiervoor studeerde ze aan de toneelschool in Antwerpen, waar ze haar fascinatie voor theater, taal en muziek leerde verbinden. Sindsdien maakt ze furore als kleinkunstenaar en theatermaker. Met poëtische doch sociaal onwenselijke liedjes staat ze dikwijls op de bühne. Naast haar liefde voor literatuur en theater is ze een fervent klimmer.

Niels

Niels Mulder (Eind- en beeldredacteur) studeerde Nederlandse Taal en Cultuur aan de Radboud Universiteit en volgt daar nu de master Europese Letterkunde. Eerder liep hij stage in het middelbaar onderwijs als leraar Nederlands en die weg wil hij in de toekomst graag opnieuw inslaan. Voor nu houdt hij zich bezig met in het bijzonder streekliteratuur, nationalisme en de negentiende eeuw. Niels is vanaf zijn zesde lid van de padvinderij, waarbinnen hij inmiddels het even onverbiddelijke als eervolle pad van Welp tot Hopman heeft afgelegd.

Emmy

Emmy ter Ellen (chef PR) zit in het tweede jaar van de bachelor Nederlandse Taal en Cultuur aan de Radboud Universiteit. Afgelopen jaar is duidelijk geworden dat haar grootste interesse ligt bij de historische letterkunde. Haar wens is dan ook om de aankomende paar jaar die interesse verder uit te diepen. Met net zoveel enthousiasme als voor de Nederlandse letterkunde zal ze zich dit jaar inzetten als lid van de redactie van Vooys. In het dagelijks leven werkt Emmy in een restaurant. Hoe fijn ze het ook vindt om bezig te zijn, op de bank liggen met een goed boek blijft bij haar een grote favoriet.

Bram

 

Bram Scharpach (PR-redacteur) volgt de bachelor Nederlandse Taal en Cultuur aan de Universiteit Utrecht. In het eerste jaar sprak moderne letterkunde hem het meest aan en stiekem verwacht Bram niet dat die voorkeur nog zal veranderen. Naast lezen, luistert Bram veel naar muziek, kijkt hij graag films en heeft hij een interesse voor alles wat met kleinkunst, cabaret en satire te maken heeft.

Vivian

Vivian Beekman (PR-redacteur/webmaster) zit in haar derde jaar van Taal- en Cultuurstudies met als specialisatie moderne letterkunde. Hierbinnen focust zij zich op conflicten en spanningen binnen de literatuur en de samenleving. Dit jaar rondt ze ook haar minor Kunst, Cultuur en Maatschappij af waarbij zij onderzoekt wat literatuur nou precies met de mens doet. Hiernaast houdt zij zich als vormgever ook bezig met de relatie tussen beeld en tekst. Wanneer ze niet aan het worstelen is met Adobe Indesign of met haar neus tussen de boeken zit, fotografeert ze graag met haar analoge camera, waarbij het constant een verrassing is hoe het fotorolletje zich uiteindelijk ontwikkelt.

Guus

Guus van der Peet (abonneeservice/ redactiesecretaris) is per februari begonnen aan de onderzoeksmaster Literary Studies aan de Leidse Universiteit, na eerder succesvol zijn bachelors Geschiedenis en Nederlandse taal en cultuur te hebben afgesloten. Daarnaast is hij research-trainee in een project over Middelnederlandse dialogen. Buiten de vanzelfsprekende obsessie met literatuur die bij zo’n studie onmisbaar is, is hij erg geïnteresseerd in films –  die hij in zijn vrije tijd draait voor een groter publiek in een lokaal filmtheater. Zijn fascinaties lopen uiteen van de Klassieke Oudheid (Sappho, Suetonius, Boëthius) tot de 21e-eeuwse wereldliteratuur (Niña Weijers, Philip Roth, Han Kang) en vrijwel alles wat daartussen ligt.

Jacoline

Jacoline Maes (penningmeester) studeert aan de Universiteit Leiden. Ze is bezig met haar tweede jaar van Film- en literatuurwetenschap en mag na het schrijven van haar scriptie de bachelor Nederlandse taal en cultuur op haar naam zetten. Haar interesses liggen onder andere bij gender en seksualiteit, waarover ze een minor volgde, en dit jaar volgt ze enkele vakken van Chinastudies. Ook is ze student-assistent en daarvoor duikt ze in oude brieven en ontcijfert ze handschriften. Waarschijnlijk is het niet geheel onverwacht dat de bioscoop en de bank (inclusief een goed boek, denk: Niña Weijers, Hanna Bervoets, Ronald Giphart) de plekken zijn waar je haar terugvindt in haar vrije tijd.

 

 

 

 

Historie

Vooys heeft een rijk verleden. In de 37 jaar dat het tijdschrift bestaat, zijn er stukken gepubliceerd door, onder vele anderen, Mieke Bal, Rosi Braidotti en Wiljan van den Akker.

Auteurs als Frits van Oostrom en Ronald Giphart zijn columnist bij Vooys geweest.

Er zijn interviews geweest met onder meer Rozalie Hirs, Ilja Leonard Pfeijffer, Hafid Bouazza, Spinvis en Maartje Wortel.

Verkoop

Door zijn diversiteit is Vooys al vele jaren in staat een breed publiek te bereiken. Vooys heeft een oplage van ca. 450 exemplaren. Hiervan gaat een groot gedeelte naar abonnees.

Een gedeelte daarvan wordt ook los verkocht in boekhandels in Nederland. Vooys is ook in te zien in Nederlandse en diverse buitenlandse universiteitsbibliotheken. Daarnaast kunt u nummers van Vooys (na)bestellen. Voor alle informatie over verkooppunten en nabestellen zie: 'Losse verkoop' op deze site.