Huidig nummer

Vooys 37.3 ‘Digital Humanities’ is uit!

In de derde editie van het jaar legt Vooys de aandacht op de digitalisering binnen de geesteswetenschappen. Het gebruik van digitale methodes en de computer is ook binnen de Neerlandistiek bijna niet meer weg te denken. De belangrijke rol die de DBNL daarbinnen speelt staat centraal in deze editie. 

Het nummer trapt af met een artikel van de drie digital humanities-wetenschappers Wouter Haverals, Folgert Karsdorp en Mike Kestemont, die door middel van een ‘scansierobot’ ritme toekenden aan Nederlandstalige poëzie. Letterkundige Vanessa Joosen presenteert vervolgens in haar bijdrage de eerste resultaten van haar onderzoek naar het construeren van leeftijd binnen kinderboeken. Ton van Kalmthout, werkzaam als onderzoeker bij het Huygens ING, licht in een historisch artikel het belang en de waarde van de DBNL als instituut toe. Ook bespreekt hij de discussies die geleid hebben tot het ontstaan van een digitale bibliotheek. Letterkundige Thomas Crombez draagt bij door middel van een artikel over digitalisering en auteursrechten. Hij betoogt dat het tijd wordt dat digitale teksten weer eigendom worden van de digitale lezer.

Verder bevat dit nummer een interview met de voorzitter van de Werkgroep Content van de DBNL, hoogleraar Geert Buelens, toont Servische neerlandica Jelica Novakovic de onmisbaarheid van de DBNL en reflecteert hoogleraar computationele literatuurwetenschappen Karina van Dalen-Oskam op het vakgebied van de digital humanities. Tot slot telt deze Vooys een tweetal recensies.

Dit nummer van Vooys is tot stand gekomen door een samenwerking met de Taalunie, de Vlaamse Erfgoedbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. Deze drie organisaties zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de DBNL.

 

Cover: Luc Princen

 

Inhoud

Rekenen op ritme. Een datagedreven oplossing voor het automatisch scanderen van de historische lyriek in de DBNL
Wouter Haverals, Folgert Karsdorp & Mike Kestemont 

Te kinderachtig voor de kinderen? 18 Leeftijdsnormen in jeugdliteratuur digitaal onderzocht
Vanessa Joosen 

Nieuwe horizonten voor taal- en letterkundigen. De beginjaren 1999-2014 van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
Ton van Kalmthout 

Digitale deemstering. Auteursrecht en de digitalisering van boeken in Nederland en Vlaanderen
Thomas Crombez 

Stijlbreuk: abstracte weergave van ‘Het lied der dwaze bijen’
Alie Lassche 

‘We lopen tastenderwijs door een donkerekamer’ Interview met Geert Buelens
Maarten Dessing 

In de kast: Gedichten in gele hesjes. Enkele voorbeelden van engagement in de letteren
Jelica Novaković-Lopušina


Recensies
Digitaal isolement
Over Digital Menton van David Currell en Islam Issa
Door Lucas van der Deijl

De rafelranden van de literatuur
Over Uit de marge. Kanttekeningen bij de cultuurhistorische canon van Lizet Duyvendak & Jan Oosterholt (red.)
Door Luck van Leeuwen

Verkrijgbaarheid

Vooys 37.3 is te bestellen met ons bestelformulier (€6,50 + €1 verzendkosten voor totale bestelling). Daarnaast is Vooys 37.3 te koop in diverse boekhandels in Nederland en in te zien in een aantal binnen- en buitenlandse universiteitsbibliotheken. Ook oudere nummers zijn te bestellen via ons bestelformulier. De afgelopen vier uitgebrachte nummers kosten €5,50 per stuk (+ €1 verzendkosten voor de totale bestelling). Oudere nummers kosten €3,- per standaardnummer en €4,50 voor een dubbelnummer (+ €1 verzendkosten voor de totale bestelling).

Recensie-exemplaar

Een aanvraag voor een recensie-exemplaar kunt u doen door een mail te sturen naar abonneeservice@tijdschriftvooys.nl