Huidig nummer

Vooys 40.4 ‘Literatuur en economie’ is verschenen!

 

In het laatste nummer van ons 40e jaargang wordt de literatuur met een economische blik benaderd. In dit themanummer stelt een groep auteurs de tastbaarheid en de culturele verbeelding van zowel de economie als de literatuur op de proef.

 

In het eerste artikel geeft literatuurhistoricus Ulrike Burki een gedetailleerde retrospectie op de spectaculaire Consciencestoet uit 1912. Door de praalwagens van de stoet te beschouwen als aparte kunstwerken met een eigen cultureel-historische context, maakt Burki het mogelijk om de politieke spanningen tijdens deze feestelijke poging tot ‘nationale superlijm’ nog beter te doorgronden.

 

Thomas Velvis, masterstudent Nederlands en Filosofie, waagt zich in zijn artikel aan het welbekende begrip ‘homo ludens’, ofwel spelende mens. Middels het door Johan Huizinga geïntroduceerde en historisch zeer invloedrijke concept neemt Velvis meerdere vormen van ‘spel’ onder de loep in de gelijknamige roman van Stephan Enter uit 2007.

 

Neerlandicus Nynke de Haan analyseert Lambert van den Bos’ vroegmoderne lofdicht Konst-cabinet van Marten Cretzer (1650). Ze betoogt aan de hand van een diepgaande close reading dat de vele retorische ophemelingen van Cretzers kunstcollectie als doel hadden om een nieuwe eigenaar voor de verzameling aan te trekken.

 

Luna Gloudemans, neerlandica, analyseert in het laatste artikel de roman Het gym (2011) van Karin Amatmoekrim. Aansluitend op Aagje Swinnens theorie over de vrouwelijke Bildungsroman toont ze aan dat de volwassenwording in Het gym sterk wordt beïnvloed door intersectionaliteit. Het ‘historische’ begrip Bildung wordt zo in twijfel getrokken.

 

Daarnaast staat in dit nummer een interview met dichter en schrijver Hannah van Binsbergen. Ten slotte wordt het thema ‘economie en literatuur’ in de vaste rubrieken In de Kast, de Stijlbreuk en enkele recensies via verschillende invalshoeken benaderd

Cover: Emma Ringelding

 

Voor Conscience en vaderland! De uitbeelding van Hendrik Consciences De Boerenkrijg (1853) op de Consciencestoet van 1912

 Ulrike Burki

 

‘Denk je soms dat dit een spelletje is?’ Het opgroeien van de homo ludens in Spel van Stephan Enter

 Thomas Velvis

 

De mecenas verleiden. Reclametechnieken in het gedicht Konst-cabinet van Marten Cretzer (1650)

 Nynke de Haan

 

‘Vanwege de wijk, en de uitkering, en mijn huidskleur’. Het gym van Karin Amatmoekrim als intersectionele Bildungsroman

 Luna Gloudemans

 

Stijlbreuk

 Victor Hupe, Guus van der Peet, Joshua Snijders & Jan Douwe Westhoeve

 

‘Ik hoop politieke verbeelding in mensen wakker te maken’. Interview met Hannah van Binsbergen

 Lydia Fris & Luna Gloudemans

 

Verstand van Zaken

 

Tussen kunst en kapitaal

 Flore Janssen

 

Recensies

 

Op zoek naar een nieuw ‘wij’. Jeroen Mettes’ nalatenschap als antikapitalistische dichter in de eenentwintigste eeuw

Over Vluchtlijnen van de poëzie. Over het werk van Jeroen Mettes van Siebe Bluijs & Bram Ieven (red.)

Door Gerlov van Engelenhoven

 

Het momentum moet je grijpen: de lessen van 1972

Over Wat we toen al wisten. De vergeten groene geschiedenis van 1972 van Geert Buelens

Door Jonne Harmsma

 

De activistische leemte in de neerlandistiek gevuld

Over Barricadepoëzie. Lyrisch activisme sinds 1848 van Johan Sonnenschein & Kornee van der Haven (red.)

Door Jens Dewulf

 

Illustraties

Voor dit nummer illustreerden Emma Ringelding (Website, Instagram) en Vera Wolsink (Instagram)

 

Verkrijgbaarheid

Vooys 40.4 is te bestellen met ons bestelformulier (€6,50 + €1 verzendkosten voor totale bestelling). Daarnaast is Vooys 40.4 te koop in diverse boekhandels in Nederland en in te zien in een aantal binnen- en buitenlandse universiteitsbibliotheken. Ook oudere nummers zijn te bestellen via ons bestelformulier. De afgelopen vier uitgebrachte nummers kosten €6,50 per stuk (+ €1 verzendkosten voor de totale bestelling). Oudere nummers kosten €3,- per standaardnummer en €4,50 voor een dubbelnummer (+ €1 verzendkosten voor de totale bestelling).

 

Recensie-exemplaar

Een aanvraag voor een recensie-exemplaar kunt u doen door een mail te sturen naar abonneeservice@tijdschriftvooys.nl