Huidig nummer

Vooys 41.4 ‘Literatuur en disability studies’ is uit!

Het is in Nederland slecht gesteld met de emancipatie van mensen met een disability, ook in de Nederlandse literatuur. In dit themanummer poogt Vooys het fundament waarop het Nederlandse onderzoeksveld ‘literary disability studies’ zich sinds enkele jaren aan het ontwikkelen is, verder te verstevigen. Met de parapluterm ‘disability’ worden in dit rijkgevulde nummer verschillende ziektes, beperkingen dan wel handicaps aangeduid, hoewel we ons realiseren dat deze term om verschillende redenen niet ideaal is.

In het eerste artikel schrijven theatermaker Anne Gehring en letterkundige Johan Sonnenschein vanuit een eigen geleefde ervaring. Ze onderzoeken in hun artikel levend verlies en disability gain in hedendaagse fictie over zorgouderschap.

Literatuurwetenschapper Wouter Schrover richt zich in zijn bijdrage op spreken over disability in een onderwijscontext. Hij analyseert hoe leerlingen door didactisch materiaal worden aangezet tot kritisch denken en perspectiefneming rondom het oordelen over andermans leven.

Aansluitend bij de groeiende beweging binnen disability studies om ‘vergeten’ geschiedenissen te ontsluiten, tracht literatuurwetenschapper Pepijn de Koning in het derde artikel de perspectieven van de patiënten van het Apeldoornsche Bosch aan het licht te brengen, een psychiatrische instelling waarvan vrijwel alle inwoners tijdens de Tweede Wereldoorlog werden gedeporteerd en vermoord. Hij leest enkele tekeningen van patiënt Arent Gans en gaat op zoek naar plaatsvervangende getuigenissen in Gerard Reves roman De ondergang van de familie Boslowits (1946).

Tot slot onderzoekt neerlandica Xenia Dees, na zelf in aanraking te zijn gekomen met chronische ziekte, in hoeverre eerder opgestelde ziektenarratieven opgaan in de roman Welkom in het Rijk der zieken (2019) van Hanna Bervoets, waarin de chronische ziekte QVS centraal staat. De ‘Stijlbreuk’ van dit themanummer is uitgewerkt door geneeskundestudent Pien de Ruiter en vloeit voort uit het project ‘Beter zien door kijken naar kunst’.

Redacteuren Tijs Boesschen Hospers en Carmen Brouwer interviewden voor dit nummer dichter Mieke Zonneveld, die onder andere over de invloed van haar geloof en ziekte op haar dichterschap vertelde.

In de rubriek ‘Verstand van Zaken’ stelt cultureel agoog Aline Verbeke de vraag hoe we vormen van kunst op een andere manier benaderbaar kunnen maken, en zo op een andere manier kunnen lezen.

Ook een drietal recensies ontbreken in dit nummer niet, geschreven door theaterwetenschapper Karel Vanhaesebrouck, professor en Afrikaans letterkundige Willie Burger en communicatiewetenschapper Britta Brugman.

Voor een volledig overzicht van de inhoud klikt u hier. Een selectie van onze artikelen kunt u binnenkort ook online lezen op onze website.

Wilt u dit nummer bestellen? Klik hier om losse nummers te bestellen.

Omslag: Jos Derckx (website)

voor dit nummer illustreerden Jos Derckx, en Carmen Brouwer (Instagram).

 

Verkrijgbaarheid

Vooys 42.1 ‘Literatuur en recht’ is te bestellen met ons bestelformulier (€6,50 + €1 verzendkosten voor totale bestelling). Daarnaast is Vooys 42.1 te koop in diverse boekhandels in Nederland en in te zien in een aantal binnen- en buitenlandse universiteitsbibliotheken. Ook oudere nummers zijn te bestellen via ons bestelformulier. De afgelopen vier uitgebrachte nummers kosten €6,50 per stuk (+ €1 verzendkosten voor de totale bestelling). Oudere nummers kosten €3,- per standaardnummer en €4,50 voor een dubbelnummer (+ €1 verzendkosten voor de totale bestelling).

 

Recensie-exemplaar

Een aanvraag voor een recensie-exemplaar kunt u doen door een mail te sturen naar abonneeservice@tijdschriftvooys.nl