Huidig nummer

Deze editie van Vooys is een bijzondere: het is de eerste met een cover van Maartje de Groot. We kijken uit naar haar toekomstige ontwerpen en we willen Luc graag bedanken voor de vele jaren en mooie covers voor Vooys. In Animal Studies worden ontwikkelingen binnen dit vakgebied besproken, en wordt gekeken hoe het zich manifesteert binnen de letterkunde.

Het nummer trapt af met een artikel van letterkundige Kári Driscoll. Hij analyseert ‘Axolotl’ van Julio Cortázar vanuit het perspectief van animal studies. Emeritus hoogleraar Franse literatuur Paul J. Smith bestudeert aan de hand van de romanserie van François Rabelais de rol van de lange natuurwetenschappelijke beschrijvingen die Rabelais aan zijn romans heeft toegevoegd. Hij focust hierbij op de natuurlijke historie en de ichtyologie. Letterkundige Ben De Bruyn onderzoekt in zijn artikel de verbeelding van mens en dier in Grand Hotel Europa van Ilja Leonard Pfeijffer en Gun Island van Amitav Ghosh. Deborah Schrijvers, letterkundige, filosofe én Vooys-redacteur, bespreekt ten slotte de documentaire Le Sang des Bêtes.

Verder bevat dit nummer een interview met schrijver Edward van de Vendel. Jacoline Maes en Guus van der Peet spraken hem over de rol van dieren in zijn boeken, de manier waarop deze kunnen aanzetten tot empathie en hoe kunst invloed kan hebben op de samenleving. Onze rubriek ‘Verstand van Zaken’ wordt verzorgd door mediawetenschapper Maarten Reesink, die een blik werkt op het interdisciplinaire veld van (human)-animal studies. Daarnaast bevat deze editie van Vooys drie recensies.

 

Cover: Maartje de Groot (Modern Story Studio)

 

Inhoud

 ‘Onvoorspelbare vormen van ‘’wij’’’. Julio Cortázar en de zoöpoëtische verbeelding

Kári Driscoll

 

Vissen in het Land van Satijn. Rabelais en de ichtyologie

Paul J. Smith

 

Dolende dieren. Klimaat, migratie en evolutie in Gun Island en Grand Hotel Europa

Ben De Bruyn

 

In het slachthuis. Dierengelaten in Georges Franju’s Le Sang des Bêtes

Deborah Schrijvers

 

Stijlbreuk

Sophie Mulder

 

‘Maar de tekenaar heeft er een olifant van gemaakt’. Interview met Edward van de Vendel

Jacoline Maes & Guus van der Peet

 

Verstand van zaken: ‘Are you tok-king to me…?’ Op zoek naar veelsoortige diversiteit in de geesteswetenschappen

Maarten Reesink

 

Recensies

Geschiedschrijving tussen projectie en reconstructie van de ander. Aanstekelijk overzicht van literatuur uit Nederland 1750-1900

Over Romantici en Revolutionairen. Literatuur en schrijverschap in Nederland in de 18de en 19de eeuw van Rick Honings & Lotte Jensen

Door Ralf Grüttemeier

 

Het dier als poëzie: een andere manier van zijn

Over The Figure of the Animal in Modern and Contemporary Poetry van Michael Malay

Door Pauw Vos

 

‘Meat is the Message’. Literatuur en vleeskritiek

Over Literature and Meat Since 1900 van Sean McCorry & John Miller

Door Jochem Kleinjan & Deborah Schrijvers

 

Verkrijgbaarheid

Vooys 38.3 is te bestellen met ons bestelformulier (€6,50 + €1 verzendkosten voor totale bestelling). Daarnaast is Vooys 38.3 te koop in diverse boekhandels in Nederland en in te zien in een aantal binnen- en buitenlandse universiteitsbibliotheken. Ook oudere nummers zijn te bestellen via ons bestelformulier. De afgelopen vier uitgebrachte nummers kosten €6,50 per stuk (+ €1 verzendkosten voor de totale bestelling). Oudere nummers kosten €3,- per standaardnummer en €4,50 voor een dubbelnummer (+ €1 verzendkosten voor de totale bestelling).

 

Recensie-exemplaar

Een aanvraag voor een recensie-exemplaar kunt u doen door een mail te sturen naar abonneeservice@tijdschriftvooys.nl