Huidig nummer

Vooys 40.2 ‘Literatuur op reis’ is uit!

Dit tweede nummer van onze veertigste jaargang staat in het teken van literatuur en reizen. Literatuur kan reizen, door tijden, talen, gebieden en culturen heen. De auteurs benaderen het thema vanuit allerlei windrichtingen

In het eerste artikel toont de Zuid-Afrikaanse professor Nederlands en Afrikaans Hein Viljoen hoe de Zuid-Afrikaanse dichteres Elisabeth Eybers klassieke reisteksten verwerkt in haar gedichten om haar gevoelens van liefde en verlangen weer te geven, én zich uitspreekt tegen de mannelijke hegemonie. Promovendus Nick Tomberge betoogt, door onder andere brieven van Saskia Veth te bestuderen, dat reiscorrespondentie een belangrijke toevoeging is aan de huidige beeldvorming rond het koloniale verleden.

Neerlandica Annelynn Koenders buigt zich over de reistekst Roman van Limborch. Door de middeleeuwse verstekst en vroeg-zestiende-eeuwse prozadruk te vergelijken, laat zij zien hoe de bewerker geografische grenzen verwerkt. Morele grenzen staat centraal in de bijdrage van filosoof, letterkundige en Vooys-redacteur Cynthia Zwijnenburg over Maxim Februari’s roman De literaire kring (2007). Een hoofdpersonage in dit werk, Randolf Pellikaan, ziet literatuur als een bron van morele kennis, maar stopt zelf een vergiftigingsschandaal in de doofpot. Aan de hand van Theodor Adorno’s notie van ‘Halbbildung’ toont Zwijnenburg aan dat Pellikaans Bildungsideaal is vervallen tot een Halbbildungsideaal.

Voor het interview gingen redacteuren Joshua Snijders en Cynthia Zwijnenburg in gesprek met de Henrieke Herber, vertaalster van Italiaanse kinderboeken, prentenboeken en Young Adult-romans. Ook de vaste rubrieken Verstand van zaken, Stijlbreuk en de recensies voeren ons langs verschillende invullingen van het thema. Dus sla Vooys 40.2 open en reis mee.

 

Inhoud

Van Dido tot Penelope. Creolisering van de klassieken bij Elisabeth Eybers

Hein Viljoen

 

Een (on)comfortabele omgeving. De representatie van het koloniale hotel in de persoonlijke brieven van Saskia Veth aan haar ouders, 1920-1922

Nick Tomberge

 

Realistische reislust in de Roman van Limborch. Verschillen in de geografie tussen de vers- en prozatekst

Annelynn Koenders

 

De vervuilde doofpot. Het Halbbildungsideaal in De literaire kring

Cynthia Zwijnenburg

 

Stijlbreuk

Sterre Berentzen & Victor Hupe

 

Vertalen met al je zintuigen. Interview met Henrieke Herber

Joshua Snijders & Cynthia Zwijnenburg

 

Verstand van zaken

Heterolinguïsme in de Nederlandstalige literatuur

Saskia Vandenbussche

 

Recensies

Vertalen als katalysator en spiegel

Over Vertalen in de Nederlanden. Een cultuurgeschiedenis van Dirk Schoenaers, Theo Hermans, Inger Leemans, Cees Koster & Ton Naaijkens

Door Elies Smeyers

 

‘Van antiquiteyten, palleysen, piramyden lusthoven ende andere ghedenckweerdige dingen’

Over Delitiae Italiae. Een reis door zeventiende-eeuws Italië van José van der Helm, Roos Hamelink en Geertje Wilmsen

Door Alan Moss

 

Een nieuw jasje

Over Ethnicity in Medieval Europe, 950-1250. Medicine, Power and Religion van Claire Weeda

Door Chawila Boersma

 

Illustraties

Voor dit nummer illustreerden Emma Ringelding (Website, Instagram) en Liese van ‘t Hoog (Instagram).

 

Verkrijgbaarheid

 

Vooys 40.2 is te bestellen met ons bestelformulier (€6,50 + €1 verzendkosten voor totale bestelling). Daarnaast is Vooys 40.2 te koop in diverse boekhandels in Nederland en in te zien in een aantal binnen- en buitenlandse universiteitsbibliotheken. Ook oudere nummers zijn te bestellen via ons bestelformulier. De afgelopen vier uitgebrachte nummers kosten €6,50 per stuk (+ €1 verzendkosten voor de totale bestelling). Oudere nummers kosten €3,- per standaardnummer en €4,50 voor een dubbelnummer (+ €1 verzendkosten voor de totale bestelling).

 

Recensie-exemplaar

 

Een aanvraag voor een recensie-exemplaar kunt u doen door een mail te sturen naar abonneeservice@tijdschriftvooys.nl