FAQ

Hoe kan ik in Vooys publiceren?
Vooys ontvangt graag bijdragen voor het blad. Alleen (abstracts voor) wetenschappelijke artikelen en essays worden in overweging genomen. Je kunt je bijdrage het beste als Word-document sturen naar redactie@tijdschriftvooys.nl. Voor meer informatie en auteursrichtlijnen klik hier.

Hoe vaak en wanneer ontvang ik de nummers van Vooys als abonnee?         
Vooys verschijnt vier keer per jaar, medio maart, juni, oktober en december. Als het nieuwe nummer is uitgekomen, kun je dat op de website zien. Vanwege de grote belasting van de post kan het soms een week duren voor u uw nummer thuisbezorgd krijgt. Heb je het nummer twee weken na verschijning nog steeds niet ontvangen, neem dan contact op met abonneeservice@tijdschriftvooys.nl, t.a.v. Hilke Cranenbroek.

Ik heb al een tijdje geen nummers meer ontvangen. Hoe komt dit en wat moet ik doen om Vooys weer te ontvangen?
Waarschijnlijk ben je onlangs verhuisd en heb je je nieuwe adres nog niet doorgegeven. Dit kan via abonneeservice@tijdschriftvooys.nl. Een andere mogelijkheid is dat je abonnementsgeld niet voldaan is (bijvoorbeeld door te weinig saldo of stornering). Ook in dat geval verzoeken wij je contact met abonneeservice op te nemen.

Kan ik mijn abonnementsgeld in plaats van machtiging ook per factuur voldoen?
Nee, dat kan niet als je nu een abonnement afsluit. Abonnees die nog wel een factuurabonnement hebben (van voor 2013), hebben wel de mogelijkheid dat te behouden.

Ik heb een factuurabonnement. Naar welk rekeningnummer moet ik mijn abonnementsgeld overmaken?
Dit kan naar het rekeningnummer NL26INGB0002595369 t.n.v Stichting Tijdschrift Vooys. De kosten voor één jaargang zijn €22,-.

Hoe moet ik mijn abonnement opzeggen?
Je kunt je abonnement opzeggen door je naam, adres en IBAN te mailen naar abonneeservice@tijdschriftvooys.nl met de mededeling dat je na afloop van je huidige abonnementsperiode wil opzeggen.

Per wanneer kan ik opzeggen?
Je kunt je abonnement per abonnementsperiode opzeggen, die afhankelijk is van het moment van je abonnementsaanvraag. Je abonnement kan lopen per academisch jaar (1 september – 31 augustus) of per kalenderjaar. In het eerste geval dien je vóór 1 september op te zeggen om vanaf de eerstvolgende abonnementsperiode op te zeggen; in het tweede geval dien je vóór 1 januari op te zeggen.

Hoe weet ik per wanneer mijn abonnementsperiode afloopt?
In het algemeen geldt: heb je een abonnement genomen in de maanden juli-augustus t/m december, dan heb je een abonnement per collegejaar, en heb je een abonnement genomen in de maanden januari t/m juli, dan heb je een abonnement per kalenderjaar. Je kunt altijd mailen naar abonneeservice@tijdschriftvooys.nl om je abonnementsperiode op te vragen.

Ik wil Vooys graag verkopen in mijn boekhandel. Met wie moet ik contact opnemen?
Als je interesse hebt in de retailverkoop van Vooys kun je contact opnemen via abonneeservice@tijdschriftvooys.nl t.a.v. Hilke Cranenbroek.