Vooys 42.1 ‘Literatuur en recht’ is uit!

Wat gebeurt er in het spanningsveld van literatuur en recht?

Literatuur is doordrongen van vragen over wat rechtvaardig is en wie welke rechten heeft, of zou moeten hebben. Het recht komt veelvuldig voor in literatuur. Tegelijkertijd kan het recht zelf als een verhaal gezien worden, als een vorm van literatuur. Wat heeft literatuur over het recht te zeggen en wat gebeurt er als we het recht beschouwen als een vorm van literatuur? Dat wordt in dit themanummer over ‘Literatuur en recht’ verkend.

In het eerste artikel belicht anglist Lotte Fikkers de zogeheten bill of complaint als een literair genre met generieke kenmerken. Ze benadert deze juridische tekst als literatuur, en herkent in dit genre een conventie en beschouwt afwijkingen daarvan als een indicatie van individualiteit.

Literatuur- en rechtswetenschapper Lotte van den Bosch gebruikt de literatuurwetenschap als vertrekpunt voor een nieuw perspectief op de wet. In haar artikel verkent ze de toepassing van narratologische inzichten op het staatsrecht.

Docent en zelfstandig onderzoeker literatuur en recht Carinne Elion-Valter relateert de rechtsstaat als patriarchaal systeem aan onrechtvaardigheid binnen het huwelijk. Dit doet ze op basis van de roman Sarah, Susanne et l’ercivain (2023). Ze betoogt dat het vooral de neoliberale visie op de staat is die patriarchaal is, en dat dit doorwerking heeft in het huwelijk.

Hoogleraar literatuur, cultuur en recht Frans-Willem Korsten en neerlandica Sterre Schols nemen het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in Nederland onder de loep. Ze verkennen de mogelijke genres aan de hand waarvan we dit fenomeen zouden kunnen duiden en de mogelijke rechtsgevoelens die dit fluïde genre zou kunnen oproepen.

Verder werpt sociaal-cultureel historicus Frans Camphuijsen in de rubriek ‘In de kast’ een blik op Montaillou (1975), een veelgelezen historische studie van een middeleeuws dorpje in de Pyreneeën die voornamelijk gebaseerd is op juridische bronnen. Ook staan in dit nummer niet één, maar twee interviews. Allereerst een interview met bijzonder hoogleraar rechtsstaat en democratie Hanneke van Eijken en universitair docent talen, literatuur en communicatie Martine Veldhuizen over de raakvlakken tussen literatuur en recht en de minor Taal, Recht en Cultuur. Voorts een interview met het Utrechtste elektropopduo Onkruid over maatschappijkritiek en in hun muziek en hoe zij zich verhouden tot onrecht. En ook de ‘Stijlbreuk’ en een drietal recensies ontbreken niet.

Voor een volledig overzicht van de inhoud klikt u hier. Een selectie van onze artikelen kunt u binnenkort ook online lezen op onze website.