Na een geslaagde collegereeks over dit nummer, is ‘Literatuur in de praktijk’ er! In de aankomende weken zijn de opnames van de collegereeks online terug te kijken. In deze editie van Vooys buigen verschillende wetenschappers zich over het onderwerp en leggen uit op welke manieren literatuur in de praktijk vorm krijgt.

Het nummer trapt af met een artikel van docent-onderzoeker historische letterkunde Feike Dietz. Aan de hand van een aantal casussen laat zij de dunne lijn tussen feit en fictie in achttiende-eeuwse literatuur zien. Jeroen Dera, letterkundige en auteur, laat zien dat Het gouden ei nog steeds een belangrijke waarde heeft bij het schoolvak Nederlands. Literatuurwetenschapper en dichter Kila van der Starre benadrukt in haar artikel de bruikbaarheid van poëzie in de publieke ruimte. Dit doet ze aan de hand van het gedicht ‘Onvervreemdbaar’ van Ida Gerhardt. Student letterkunde en redactielid Myrthe Galle bespreekt in haar artikel drie verschillende functies van literatuur in het Franstalige onderwijs.

Verder bevat dit nummer een interview met kinderboekenschrijver en voormalig schooldirecteur Jacques Vriens. Onze redacteuren Myrthe Galle en Joshua Snijders spraken hem over zijn ervaringen in het onderwijs, het huidige leesonderwijs en zijn visie op het gebruik van nieuwe media en technologie. Daarnaast bevat deze editie van Vooys een drietal recensies. Voor een volledig overzicht van de inhoud klikt u hier. Een selectie van onze artikelen kunt u binnenkort ook online lezen op deze website!

Cover: Maartje de Groot (Modern Story Studio)