In de laatste editie van Vooys dit jaar ligt de nadruk op globalisering. Globalisering is te vinden in allerlei verschillende hoeken: in de politiek, de economie en natuurlijk ook in de literatuur. In dit nummer nemen we een blik buiten het Nederlandse taalgebied en dompelen we ons onder in de wereld van globalisering.

Studente Midden-Oostenstudies en Nederlands Fleur Valk en hoogleraar Mathijs Sanders trappen af met een onderzoek naar de literaire kritiek op twee romans die betrekking hebben op globalisering. Literatuurwetenschapper Madeleine Kasten vergelijkt in haar artikel War Horse van Michael Morpurgo met de verfilming die Steven Spielberg ervan gemaakt heeft. Letterkundige Benjamin Bossaert en studente Nederlands en Slowaaks Tatiana Marciová analyseren de Nederlandbeelden in Laat skeletten dansen. Zo wordt de Hollandse keuken met kaas, bier en verse vis besproken. Letterkundige Lucie Sedláčková onderzoekt tot slot welke gevolgen van globalisering zichtbaar zijn in twee Nederlandstalige romans.  

Verder bevat dit nummer een interview met de Vlaamse auteur Annelies Verbeke, waarin zij het belang van globalisering uitlegt. Onze rubriek ‘Verstand van Zaken’ wordt ingevuld door universitair docent Tom Sintobin. Hij verzorgt een inleiding op tourism studies, een relatief nieuw onderzoeksdomein. Tot slot bevat deze Vooys een tweetal recensies.

Voor een volledig overzicht van de inhoud klikt u hier. Een selectie van onze artikelen kunt u binnenkort ook online lezen op deze website!

Cover: Luc Princen