In de derde editie van het jaar legt Vooys de aandacht op de digitalisering binnen de geesteswetenschappen. Het gebruik van digitale methodes en de computer is ook binnen de Neerlandistiek bijna niet meer weg te denken. De belangrijke rol die de DBNL daarbinnen speelt staat centraal in deze editie. 

Het nummer trapt af met een artikel van de drie digital humanities-wetenschappers Wouter Haverals, Folgert Karsdorp en Mike Kestemont, die door middel van een ‘scansierobot’ ritme toekenden aan Nederlandstalige poëzie. Letterkundige Vanessa Joosen presenteert vervolgens in haar bijdrage de eerste resultaten van haar onderzoek naar het construeren van leeftijd binnen kinderboeken. Ton van Kalmthout, werkzaam als onderzoeker bij het Huygens ING, licht in een historisch artikel het belang en de waarde van de DBNL als instituut toe. Ook bespreekt hij de discussies die geleid hebben tot het ontstaan van een digitale bibliotheek. Letterkundige Thomas Crombez draagt bij door middel van een artikel over digitalisering en auteursrechten. Hij betoogt dat het tijd wordt dat digitale teksten weer eigendom worden van de digitale lezer.

Verder bevat dit nummer een interview met de voorzitter van de Werkgroep Content van de DBNL, hoogleraar Geert Buelens, toont Servische neerlandica Jelica Novakovic de onmisbaarheid van de DBNL en reflecteert hoogleraar computationele literatuurwetenschappen Karina van Dalen-Oskam op het vakgebied van de digital humanities. Tot slot telt deze Vooys een tweetal recensies.

Dit nummer van Vooys is tot stand gekomen door een samenwerking met de Taalunie, de Vlaamse Erfgoedbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. Deze drie organisaties zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de DBNL.

Voor een volledig overzicht van de inhoud klikt u hier. Een selectie van onze artikelen kunt u binnenkort ook online lezen op deze website!

Cover: Luc Princen