In de eerste Vooys van 2019 ligt de nadruk op de nostalgie. Nostalgie is te vinden in verschillende hoeken van de maatschappij, of het nu politiek is, beeldhouwkunst, propaganda of literatuur. Zodoende laat dit nummer juist de veelzijdigheid van cultureel onderzoek zien. Promovendus Tijl Nuyts trapt af met een analyse van Marc. Eemans’ poëziebundel Vergeten te worden (1930). Hij onderzoekt hoe de Middelnederlandse mystiek hierin wordt ingezet als nostalgisch project en richt zich op de surrealistische positionering van Eemans. Letterkundige Niels Springveld bespreekt vervolgens hoe nostalgie in werk van Pim Fortuyn gebruikt wordt om een gemeenschappelijk gevoel op te roepen. Vooral in de retoriek van nieuw-rechtse bewegingen speelt het gebruik van een multiculturealistisch schijnverleden een grote rol. Promovenda Evelyne Shamier analyseert de decoratiekeuzes van de Amsterdamse Beurs van Berlage. Zodoende probeert zij vast te stellen in hoeverre er sprake is van nostalgische persoonsverheerlijking ten opzichte van de daden en de persoon van Jan Pieterszoon Coen. Voorts beschrijft hoogleraar wijsbegeerte Roland Breeur op een essayistische wijze hoe het concept ‘tijd’ werkt en wat verschillende filosofen over de voorbijgaande tijd geschreven hebben. Vooys 37.1 bevat verder een interview met emeritus hoogleraar Nederlandse letterkunde Marita Mathijsen, waarin zij reflecteert op haar Gouden Huwelijk met de negentiende eeuw.

In onze rubrieken laat promovendus Anton Jäger zien waarom de (auto)biografie van Alexander Wat, Mijn twintigste eeuw, een realistische weergave is van een zeer gewelddadige eeuw. Tot slot verzorgt letterkundige en slavist Boris Noordenbos een invulling van de rubriek ‘Verstand van Zaken’. Hierin gaat hij dieper in op de verschillende vormen van nostalgie en laat hij zien op welke manieren hier onderzoek naar gedaan kan worden. Als casus kiest hij voor een politiek geladen Russische redevoering en reclamefilmpje, die een sterk beeld van het verleden oproepen.

Voor een volledig overzicht van de inhoud klikt u hier. Een selectie van onze artikelen kunt u binnenkort ook online lezen op deze website!

Cover: Luc Princen