In deze laatste editie van 2018 legt Vooys de aandacht op egodocumenten. De fragiele lijn tussen feit en fictie is tegenwoordig relevanter dan ooit, zo betogen verschillende auteurs in het winternummer. Hoogleraar moderne letterkunde Yra van Dijk opent met een reflectie op Afgrond zonder vangnet (2018), haar monografie over het oeuvre van Arnon Grunberg. Ze laat zien hoe een autonomistische lezing van zijn werk methodologisch te rijmen is met de omstreden biografische lezing en dat juist in de overlap hiertussen zich ‘de motor achter het oeuvre’ bevindt. Neerlandicus Rik Vangangelt spreekt vervolgens over de manier waarop Jan Wolkers speelt met feit en fictie in Turks fruit (1969) en Werkkleding (1972). Die fluïditeit en verstrengeling zorgen er volgens hem voor dat het ‘construct Wolkers’ aan blijft houden. Lut Missinne, hoogleraar Nederlandse letterkunde te Münster, neemt ons mee in de wereld van autofictie, een genre dat ze als uiting ziet van die vervagende grens tussen feit en fictie. Neerlandica Lisa Rooijackers duikt in de egodocumenten van de Vlaamse collaborateur Blanka Gyselen, waarin ze op zoek gaat naar persoonlijke reflecties van de auteur op haar werk, de oorlog en op de maatschappij.

Cora van de Poppe, promovenda vroegmoderne letterkunde, laat verder zien dat het schrijven van dagboeken allesbehalve een product van de moderne tijd is en analyseert de narratieve structuur en het taalgebruik in het dagboek van Willemken van Wanray, een zeventiende-eeuwse weduwe uit Nijmegen. Antwerps hoogleraar Middelnederlandse letterkunde Remco Sleiderink gaat nog een stap verder de geschiedenis in en legt zijn focus op een middeleeuws egodocument. In die tijd waren egodocumenten schaars, maar Lodewijk van Velthem deinsde niet terug voor de ongeschreven regel om terughoudend te zijn wat betreft het eigen leven. Zijn continuatie van de Spiegel historiael voorzag hij dan ook rijkelijk van persoonlijk commentaar.

Dit winternummer bevat verder een interview met schrijver Jaap Robben en een column van Erik de Bruin, acquirerend redacteur bij Ambo|Anthos uitgevers. Tot slot bezoekt Vooys-redacteur Carmen Verhoeven voor de rubriek Nieuwe Buitelingen de jubileumeditie van de Nekka-Nacht en telt Vooys 36.4 een drietal recensies.

Voor een volledig overzicht van de inhoud klikt u hier. Een selectie van onze artikelen kunt u binnenkort ook online lezen op deze website!

Cover: Luc Princen