Seks en kunst, en daarmee seks en literatuur, zijn nauw verbonden. Literatuur is bij uitstek een geschikte plaats voor het verkennen van thema’s als gender en seksualiteit, omdat het een vrijplaats is waarbinnen alle mogelijke perspectieven ruimte kunnen krijgen. In Vooys is al eerder aandacht geweest voor de representatie van seks en seksuele verlangens: het bleek zo’n vruchtbaar onderwerp, dat het leidde tot het themanummer ‘In de slaapkamer’.

In het eerste artikel analyseert literatuurwetenschapper Looi van Kessel de roman Through the Valley of the Nest of Spiders (2011) van Samuel R. Delany. Deze Amerikaanse schrijver staat bekend om zijn pornografische romans vol seksuele fantasieën en taboes. Van Kessel toont hoe deze seksuele en sociale taboes ingezet worden om interactie vrij te maken van discriminatie en racisme.

 

Literatuurwetenschapper Sven Van den Bossche bestudeert de rol van de collagetechniek in de roman Het grimmig genieten (1991) van Renate Stoute. Hij betoogt dat de roman nieuwe perspectieven op travestie blootlegt, die de medische blik overstijgen. Van den Bossche laat zo zien dat de travestiecollage in het algemeen ruimte biedt voor een breed scala aan waardevolle, meerduidige en vooral menselijke verhalen.

 

Neerlandicus Joshua Snijders verdiept zich in zijn artikel in de voornaamwoorden ‘je’ en ‘jij’ in hiphopteksten. Dit doet hij door hiphopgeschiedenis en een letterkundige benadering te verrijken met inzichten uit de taalbeheersing. Uit Snijders’ kwantitatieve en kwalitatieve analyse blijkt onder andere dat er in hiphopteksten vaak sprake is van een dialoog tussen een ‘ik’ en een (ex-)geliefde, waarbij verlangens worden geuit. Een andere functie hangt samen met identiteitsvorming en zelfrepresentatie.

 

Verder staan in dit nummer een interview met romanschrijver en essayist Bregje Hofstede, de vaste rubrieken Verstand van Zaken en de Stijlbreuk, en een drietal recensies.

 

Voor een volledig overzicht van de inhoud klikt u hier. Een selectie van onze artikelen kunt u binnenkort ook online lezen op onze website.

 

Cover: Melanie Kranenburg