Religieuze verhalen zijn vaak op een literaire manier verwerkt. De schoonheid van religie en spiritualiteit heeft zo een plek gevonden in de wereldliteratuur. Maar literatuur is ook bij uitstek een plaats waar religie en spiritualiteit bekritiseerd wordt, of waar een religieus trauma verwerkt wordt. De complexe relatie die religie en spiritualiteit heeft met literatuur is dus alles behalve eenvoudig te vatten. Daarom wijdt Vooys dit themanummer aan religie en spiritualiteit. Verschillende auteurs laten hun licht schijnen op het thema.

In het eerste artikel geeft godsdienstsocioloog Kees de Groot een frisse blik op religie: hij laat zien hoe religie wordt gerepresenteerd in twee beeldromans. Hij vergelijkt het klassieke Kuifje in Tibet (1960) met de recente beeldroman Habibi (2011) en onderzoekt hoe religie vanuit westerse cultuur steeds anders wordt gezien.

Filosoof en religiewetenschapper Daan F. Oostveen bespreekt de metafoor van de droom aan de hand van twee Chinese schrijvers: Shi Tiesheng en Zhuang Zi, een belangrijke stem binnen het daoïsme. In Tieshengs ‘Droomscenario’ onderzoekt Oostveen de grens tussen dromen en wakker zijn via een literaire analyse.

Neerlandicus Lydia Fris put in haar artikel over islamitisch en christelijk geloofsverlies in autofictie uit de rijke Nederlandse literatuurgeschiedenis. Aan de bestaande kennis over ontvoogdingsliteratuur voegt ze een scherpe analyse van het islamitische perspectief toe.

Vooys-redacteur en historisch letterkundige Maurits Meijers biedt een nieuw perspectief op de kinderromans De kleine Grandisson (1782) en De kleine Klarissa (1790) van Margareta Geertruid van der Werken. Hij leest deze romans als protestantse kinderhagiografieën, die zijn te plaatsen in een gereformeerde exempeltraditie.

Verder staat in dit nummer een interview met schrijver en predikant Catharinus van den Berg. Ten slotte wordt het thema ‘religie en spiritualiteit’ in de vaste rubrieken In de Kast, de Stijlbreuk en enkele recensies via verschillende invalshoeken benaderd.

Voor een volledig overzicht van de inhoud klikt u hier. Een selectie van onze artikelen kunt u binnenkort ook online lezen op onze website.

Cover: Melanie Kranenburg