Vooys 40.4 ‘Literatuur en economie’ is verschenen!

 

In het laatste nummer van ons 40e jaargang wordt de literatuur met een economische blik benaderd. In dit themanummer stelt een groep auteurs de tastbaarheid en de culturele verbeelding van zowel de economie als de literatuur op de proef.

 

In het eerste artikel geeft literatuurhistoricus Ulrike Burki een gedetailleerde retrospectie op de spectaculaire Consciencestoet uit 1912. Door de praalwagens van de stoet te beschouwen als aparte kunstwerken met een eigen cultureel-historische context, maakt Burki het mogelijk om de politieke spanningen tijdens deze feestelijke poging tot ‘nationale superlijm’ nog beter te doorgronden.

 

Thomas Velvis, masterstudent Nederlands en Filosofie, waagt zich in zijn artikel aan het welbekende begrip ‘homo ludens’, ofwel spelende mens. Middels het door Johan Huizinga geïntroduceerde en historisch zeer invloedrijke concept neemt Velvis meerdere vormen van ‘spel’ onder de loep in de gelijknamige roman van Stephan Enter uit 2007.

 

Neerlandicus Nynke de Haan analyseert Lambert van den Bos’ vroegmoderne lofdicht Konst-cabinet van Marten Cretzer (1650). Ze betoogt aan de hand van een diepgaande close reading dat de vele retorische ophemelingen van Cretzers kunstcollectie als doel hadden om een nieuwe eigenaar voor de verzameling aan te trekken.

 

Luna Gloudemans, neerlandica, analyseert in het laatste artikel de roman Het gym (2011) van Karin Amatmoekrim. Aansluitend op Aagje Swinnens theorie over de vrouwelijke Bildungsroman toont ze aan dat de volwassenwording in Het gym sterk wordt beïnvloed door intersectionaliteit. Het ‘historische’ begrip Bildung wordt zo in twijfel getrokken.

 

Daarnaast staat in dit nummer een interview met dichter en schrijver Hannah van Binsbergen. Ten slotte wordt het thema ‘economie en literatuur’ in de vaste rubrieken In de Kast, de Stijlbreuk en enkele recensies via verschillende invalshoeken benaderd

Voor een volledig overzicht van de inhoud klikt u hier. Een selectie van onze artikelen kunt u binnenkort ook online lezen op deze website!

Cover: Emma Ringelding