Dit derde nummer van onze veertigste jaargang staat in het teken van visualisatie. Literatuur verhoudt zich tot het visuele in alle mogelijke soorten en maten, de auteurs in deze editie benaderen het thema vanuit allerlei windrichtingen.

In het eerste artikel toont Film- en literatuurwetenschapper Thijs Witty onderzoekt de verbeelding en verwerking van rouw in het werk van de Armeense schrijfster Zabel Yesayan. Hij beargumenteert dat Yesayans werk nog altijd relevant en uniek is in een discussie over literaire representatie van rouw in de context van massageweld.

Neerlandica Evi Dijcks neemt het zinnespel Het feestvierend Leyden van Cornelis van Hoogeveen onder de loep en ontleedt aan de hand van een hermeneutische literatuuranalyse de verschillende betekenislagen van dit ogenschijnlijk simpele verhaal.

Hoogleraar cultuurgeschiedenis aan de KU Leuven Tom Verschaffel zet het zeer brede artistieke netwerk van de Belgische kunstschilder Alfred Stevens uiteen; beroemdheden als Eduard Manet en Claude Debussy passeren hier de revue.

Ten slotte belanden we in de middeleeuwen: kunsthistoricus Lieke Smits onderzoekt verschillende beeldende manifestaties van de amplexus Bernardi. Ze betoogt dat de sterke nadruk op de materiële verschijning van Christus past binnen laatmiddeleeuwse ideeën over de wisselwerking tussen woord en beeld.

Voor een volledig overzicht van de inhoud klikt u hier. Een selectie van onze artikelen kunt u binnenkort ook online lezen op deze website!

Cover: Emma Ringelding