Vooys, tijdschrift voor letteren, is vanaf eind mei op zoek naar enthousiaste nieuwe redacteurs (m/v). Onderstaande posten staan open voor sollicitatie voor alle geesteswetenschappenstudenten van Nederland die zich graag bezighouden met literatuur. Solliciteren kan tot vrijdag 11 mei.

Vooys is een literairwetenschappelijk tijdschrift over letteren en het raakvlak met andere disciplines, en verschijnt vier keer per jaar. Vooys is in 1982 opgericht en haar redactie bestaat uit studenten van de verschillende universiteiten van Nederland. In het blad verschijnen wetenschappelijke artikelen van allerhande academici (van promovendus tot (emeritus) hoogleraar), maar we bieden ook een podium aan studenten en anderen die werkzaam zijn in het literaire veld. De redactie komt iedere woensdagavond van 19.30 tot 22.00 uur in Utrecht bij elkaar. Het is dus belangrijk dat je woensdagavonden beschikbaar bent; er wordt van je verwacht dat je hier in principe iedere week bij aanwezig bent. Als redacteur draag je zorg voor het samenstellen van de inhoud van de nummers door te brainstormen over actuele of anderszins boeiende thema’s en draag je opties aan (auteurs die in Vooys zouden kunnen publiceren). Iedere week bereid je voorafgaand aan de vergadering de binnengekomen kopij grondig voor. Deze kopij wordt besproken tijdens de vergaderingen. Je onderhoudt contact met auteurs, zet je in voor de verspreiding van Vooys en neemt zo nu en dan een interview af voor het blad. Daarnaast heeft iedere redacteur een nevenfunctie, zie onderstaande omschrijvingen.

NB: je schrijft in principe dus niet zelf voor het tijdschrift, op (eventueel) incidenteel een interview of korte rubriek na.

Eindredactie
Als eindredacteur ben je verantwoordelijk voor de vormelijke invulling van het blad. De stukken die geschikt zijn bevonden voor publicatie worden altijd door meerdere eindredacteurs nagekeken op vorm, stijl, spelling en verwijzingen. De drukte van de werkzaamheden verloopt in pieken: de eindredactie heeft een drukke tijd vlak voor het uitkomen van een nieuwe editie, wanneer de correcties en de PDF-check plaatsvinden, daarna is het wat rustiger.

LET OPals je interesse hebt in de functie van eindredacteur, dan maakt het redigeren van een tekst deel uit van je sollicitatie. Mail ons voor 5 mei indien je (ook) voor deze nevenfunctie wil solliciteren, dan mailen wij je een tekst toe die je mag nakijken op vorm, stijl en spelling.

PR
De afdeling PR brengt Vooys actief onder de aandacht bij potentiële lezers en sympathisanten. Als PR-redacteur presenteer je het blad tijdens collegepraatjes en op festivals of andere literaire evenementen, maar je mag ook zelf initiatieven ontplooien om aandacht te genereren voor Vooys. Een voorbeeld is het organiseren van een lanceringsevenement, ter gelegenheid van de verschijning van een themanummer. Daarnaast is de PR verantwoordelijk voor de social media en de website van Vooys.

Penningmeester
De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële kant van Vooys. Je maakt de begroting en afrekening, regelt de incasso’s, betaalt facturen en houdt het huishoudboekje bij. Daarnaast doe je verslag over de financiële stand van zaken richting de redactie én in de halfjaarlijkse vergadering met het bestuur van Stichting Tijdschrift Vooys, waar je als penningmeester tevens lid van bent. Een belangrijke functie dus, waarbij je de kans krijgt kennis te maken met de meer praktische kant van een tijdschrift en waarbij je grotendeels zelfstandig werkt en dus je eigen tijd kunt inplannen. Eigen initiatief voor het genereren van extra inkomsten of beperken van uitgaven is van harte welkom. Deze functie kent een aantal pieken rondom incasso-momenten en aan het einde van het kalenderjaar, maar kost relatief gezien minder tijd dan de andere nevenfuncties.

Reageren?
Ben je enthousiast geworden en wil je graag vanaf eind mei deel uitmaken van de Vooys-redactie? Mail dan ten laatste op vrijdag 11 mei om 17.00 uur een korte motivatie en beknopt CV naar redactie@tijdschriftvooys.nl t.a.v. Noortje Maranus. (Ook voor vragen over de vacature kun je naar dit e-mailadres mailen.)

Als je (ook) voor eindredacteur solliciteert, maakt het redigeren van een tekst die je van ons krijgt deel uit van je sollicitatie. Laat het ons voor vrijdag 5 mei weten als deze functie je interesse heeft, zodat wij de tekst tijdig kunnen opsturen.

Houd er rekening mee dat je solliciteert op een van bovenstaande nevenfuncties, maar dat wij beslissen of wij je geschikt vinden voor een bepaalde functie. We kunnen dus niet garanderen dat je je voorkeursfunctie gaat vervullen (uiteraard overleggen we met je over een eventuele andere functie). Daarnaast vragen wij je minimaal één studiejaar beschikbaar te zijn als redactielid. Als je twee studiejaren beschikbaar bent, is dat echter een pre. Het is een vereiste dat je gedurende deze periode ingeschreven staat bij een universiteit. De gemiddelde tijdsinspanning voor Vooys is één werkdag per week (8 uur), waarvan: 2,5 uur vergaderen, 3 uur vergadering voorbereiden en 2,5 uur je neventaak uitvoeren.

Jaarlijks gaat de redactie op een gezellig weekend weg, dat wordt betaald uit de bestuursbeurzen die wij van de Universiteit Utrecht ontvangen. Het redactiewerk is verder onbetaald, maar het werk is heel leerzaam: je blijft op de hoogte van recente ontwikkelingen in het literaire veld en het is bovendien de gezelligste redactie van Nederland. Als je graag ervaring wilt opdoen in een redactionele en academische setting ben je bij ons aan het goede adres.

De sollicitaties vinden plaats in de avonduren van week 20 en 21, de nieuwe redacteurs zullen vanaf eind mei/begin juni aanschuiven bij de redactievergaderingen.


Aangezien veel van de huidige redacteurs Nederlands studeren en/of student zijn aan de Universiteit Utrecht en/of vrouw zijn en/of geen migratieachtergrond hebben, en Vooys naar een zo divers mogelijke redactie streeft, moedigen we kandidaten met een andere opleiding, van andere universiteiten, van het andere geslacht, en/of met een migratieachtergrond van harte aan om te solliciteren.