Vooys, tijdschrift voor letteren, is op zoek naar enthousiaste nieuwe redacteuren. Onderstaande posten staan open voor sollicitatie voor alle geesteswetenschappenstudenten van Nederland die zich graag bezighouden met literatuur. Solliciteren kan tot en met 21 juli.

 

Vooys is een literairwetenschappelijk tijdschrift over letteren en het raakvlak met het brede veld van de geesteswetenschappen. Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar. Vooys is in 1982 opgericht en haar redactie bestaat uit studenten van de verschillende universiteiten van Nederland. In het blad verschijnen wetenschappelijke artikelen van allerhande academici (van promovendus tot (emeritus) hoogleraar), maar we bieden ook een podium aan studenten en anderen die werkzaam zijn in het literaire veld. De redactie komt iedere woensdagavond van 19.30 tot 22.00 uur in Utrecht bij elkaar. Het is dus belangrijk dat je woensdagavonden beschikbaar bent; er wordt van je verwacht dat je hier in principe iedere week bij aanwezig bent. Als redacteur draag je zorg voor het samenstellen van de inhoud van de nummers door te brainstormen over actuele of anderszins boeiende thema’s en draag je opties aan (auteurs die in Vooys zouden kunnen publiceren). Iedere week bereid je voorafgaand aan de vergadering de binnengekomen kopij grondig voor. Deze kopij wordt besproken tijdens de vergaderingen. Je onderhoudt contact met auteurs, zet je in voor de verspreiding van Vooys en neemt zo nu en dan een interview af voor het blad. Daarnaast heeft iedere redacteur een nevenfunctie. We zijn op dit moment nog op zoek naar studenten die vanaf september de nevenfunctie eindredacteur of abonneeservice op zich willen nemen.

 

NB: je schrijft in principe dus niet zelf voor het tijdschrift, op (eventueel) incidenteel een artikel, interview of korte rubriek na.

 

Eindredactie
Als eindredacteur ben je verantwoordelijk voor de vormelijke invulling van het blad. De stukken die geschikt zijn bevonden voor publicatie worden altijd, nadat ze in de algemene redactievergaderingen besproken zijn, door meerdere eindredacteurs nagekeken op stijl, spelling en bronverwijzingen. De drukte van de werkzaamheden verloopt in pieken: de eindredactie heeft een drukke tijd vlak voor het uitkomen van een nieuwe editie, wanneer de correcties en de PDF-check plaatsvinden, daarna is het wat rustiger.

 

NB: als je interesse hebt in de functie van eindredacteur, dan maakt het redigeren van een tekst deel uit van je sollicitatie. Mail ons uiterlijk 14 juli indien je (ook) voor deze nevenfunctie wil solliciteren, dan sturen wij je een tekst toe die je mag nakijken op vorm, stijl en spelling.

Abonneeservice
De belangrijkste taken van deze functie bestaan uit het beheren van ons abonneebestand en het contact onderhouden met onze abonnees via de mail. Je houdt overzicht over de nieuwe abonnees en verstuurt nieuwe nummers en nabestellingen. Verder begeleid je vier keer per jaar de verzending. Als abonneeservice werk je regelmatig samen met de penningmeester. Deze functie is vrij stabiel qua tijdsbesteding en is iets drukker in de periodes rondom de verzendingen.

Reageren?
Ben je enthousiast geworden en wil je graag vanaf september deel uitmaken van de Vooys-redactie? Mail dan ten laatste op 21 juli een korte motivatie en beknopt CV naar 
redactie@tijdschriftvooys.nl t.a.v. Luna Gloudemans. (Ook voor vragen over de vacature kun je naar dit adres mailen.)

Als je naar de nevenfunctie van eindredacteur solliciteert, maakt het redigeren van een tekst die je van ons krijgt deel uit van je sollicitatie. Laat het ons uiterlijk 14 juli weten als deze functie je interesse heeft, zodat wij de tekst tijdig kunnen opsturen.

Houd er rekening mee dat je solliciteert op een van bovenstaande nevenfuncties, maar dat wij beslissen of wij je geschikt vinden voor een bepaalde functie. We kunnen dus niet garanderen dat je je voorkeursfunctie gaat vervullen (uiteraard overleggen we met je over een eventuele andere functie). Daarnaast vragen wij je minimaal één studiejaar beschikbaar te zijn als redactielid. Als je twee studiejaren beschikbaar bent, is dat echter een pre. Het is een vereiste dat je gedurende deze periode ingeschreven staat bij een universiteit. De gemiddelde tijdsinspanning voor Vooys is 7 uur per week, waarvan: 2,5 uur vergaderen, 2,5 uur vergadering voorbereiden en 2 uur je neventaak uitvoeren.

Jaarlijks gaat de redactie op een gezellig weekend weg, dat wordt betaald uit de bestuursbeurzen die wij van de Universiteit Utrecht ontvangen. Het redactiewerk is verder onbetaald, maar het werk is heel leerzaam: je blijft op de hoogte van recente ontwikkelingen in het literaire veld en het is bovendien de gezelligste redactie van Nederland. Als je graag ervaring wilt opdoen in een redactionele en academische setting ben je bij ons aan het goede adres.

De nieuwe redacteuren zullen vanaf september aanschuiven bij de redactievergaderingen.