Vooys zoekt nieuwe enthousiaste redacteuren.

 

Wil jij ervaring opdoen als eindredacteur, bij de PR-afdeling, als penningmeester of abonneeservice? Solliciteer dan uiterlijk op 24 mei voor Vooys!

 Vooys is een literair-wetenschappelijk tijdschrift over literatuur en haar raakvlak met het brede veld van de geesteswetenschappen dat vier keer per jaar verschijnt. Het tijdschrift biedt een podium aan gevestigde wetenschappers én aanstormend talent. De redactie bestaat uit studenten van diverse opleidingen binnen de faculteit Geesteswetenschappen van de verschillende universiteiten van Nederland die graag iets naast hun studie doen. Juist de samensmelting van verschillende disciplines maakt Vooys tot een uniek blad: Vooys is letterkunde in de breedste zin des woords.

De redactie komt iedere woensdagavond van 19.30 tot 22.00 uur in Utrecht bij elkaar. Het is belangrijk dat je op woensdagavonden beschikbaar bent; er wordt van je verwacht dat je in principe iedere week aanwezig bent. Als redacteur draag je zorg voor het samenstellen van de inhoud van de nummers door te brainstormen over actuele of anderszins boeiende thema’s en opties aan te dragen, bijvoorbeeld voor potentiële auteurs voor Vooys of voor de invulling van de verschillende rubrieken in Vooys. Iedere week bereid je voorafgaand aan de vergadering de kopij die in de vergadering wordt besproken voor. Je onderhoudt contact met auteurs, zet je in voor de verspreiding van Vooys en neemt zo nu en dan een interview af voor het blad. Daarnaast heeft iedere redacteur een nevenfunctie. We zijn op dit moment op zoek naar studenten die vanaf september – na een inwerkperiode in juli en augustus – de nevenfunctie eindredacteur, PR-redacteur, penningmeester of abonneeservice op zich willen nemen.

NB: je schrijft in principe dus niet zelf voor het tijdschrift, op (eventueel) incidenteel een artikel, interview of korte rubriek na. Je kunt wel zelf recensies schrijven voor de rubriek ‘Vooys leest’.

Functies:

Eindredactie

Als eindredacteur ben je verantwoordelijk voor de vormelijke invulling van het blad. De stukken die geschikt zijn bevonden voor publicatie worden altijd, nadat ze in de algemene redactievergaderingen besproken zijn, door meerdere eindredacteuren nagekeken op stijl, spelling en bronverwijzingen. De drukte van de werkzaamheden verloopt in pieken: de eindredactie heeft een drukke tijd vlak voor het uitkomen van een nieuwe editie, wanneer de correcties en de PDF-check plaatsvinden. Daarna is het wat rustiger.

 

NB: als je interesse hebt in de functie van eindredacteur, dan maakt het redigeren van een tekst deel uit van je sollicitatie. Mail ons voor woensdag 15 mei indien je (ook) voor deze nevenfunctie wil solliciteren, dan sturen wij je een tekst toe die je mag nakijken op vorm, stijl en spelling.

 

PR

De PR-afdeling brengt Vooys actief onder de aandacht bij potentiële lezers en sympathisanten. Als PR-redacteur presenteer je het blad tijdens collegepraatjes en op festivals of andere literaire evenementen, maar je mag ook zelf initiatieven bedenken om aandacht te genereren voor Vooys. Een voorbeeld is het organiseren van een lanceringsevenement, ter gelegenheid van de verschijning van een themanummer. Daarnaast is de PR-afdeling verantwoordelijk voor de sociale media en de website van Vooys.

 

Penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële kant van Vooys. Je maakt de begroting en afrekening, regelt de incasso’s, betaalt facturen en houdt de boekhouding bij. Daarnaast doe je verslag over de financiële stand van zaken richting de redactie én in de halfjaarlijkse vergadering met het bestuur van Stichting Tijdschrift Vooys, waar je als penningmeester tevens lid van bent. Een belangrijke functie dus, waarbij je de kans krijgt kennis te maken met de meer praktische kant van een tijdschrift en waarbij je grotendeels zelfstandig werkt en dus je eigen tijd kunt inplannen. Eigen initiatieven voor het genereren van extra inkomsten of beperken van uitgaven zijn van harte welkom. Deze functie kent een aantal pieken rondom incassomomenten en aan het einde van het kalenderjaar, maar kost relatief gezien minder tijd dan de andere nevenfuncties.

 

Abonneeservice

De belangrijkste taken van deze functie bestaan uit het beheren van ons abonneebestand en het contact onderhouden met onze abonnees via de mail. Je houdt overzicht over de nieuwe abonnees en verstuurt nieuwe nummers en nabestellingen. Verder begeleid je vier keer per jaar de verzending. Als abonneeservice werk je regelmatig samen met de penningmeester. Deze functie is vrij stabiel qua tijdsbesteding en is iets drukker in de periodes rondom de verzendingen.

 

Reageren?
Ben je enthousiast geworden en wil je graag vanaf september deel uitmaken van de Vooys-redactie? Mail dan ten laatste op vrijdag 24 mei een korte motivatie en beknopt CV naar redactie@tijdschriftvooys.nl t.a.v. onze redactiesecretaris Iris Kole.

Twijfel je, of heb je vragen? Stuur gerust een mail naar bovenstaand adres, dan beantwoorden wij graag je vragen!

 

Als je naar de nevenfunctie van eindredacteur solliciteert, maakt het redigeren van een tekst die je van ons krijgt deel uit van je sollicitatie. Laat het ons uiterlijk woensdag 15 mei weten als deze functie je interesse heeft, zodat wij de tekst tijdig kunnen opsturen.

Houd er rekening mee dat je solliciteert op een van bovenstaande nevenfuncties, maar dat wij beslissen of wij je geschikt vinden voor een bepaalde functie. We kunnen dus niet garanderen dat je je voorkeursfunctie gaat vervullen (uiteraard overleggen we met je over een eventuele andere functie).

Daarnaast vragen wij je minimaal één studiejaar beschikbaar te zijn als redactielid. Als je twee studiejaren beschikbaar bent, is dat echter een pre. Het is een vereiste dat je gedurende deze periode ingeschreven staat bij een universiteit. De gemiddelde tijdsinspanning voor Vooys is 6 uur per week, waarvan: 2 uur vergaderen, 2 uur vergadering voorbereiden en 2 uur je neventaak uitvoeren.

Het redactiewerk is onbetaald, maar het werk is heel leerzaam: je blijft op de hoogte van recente ontwikkelingen in het literaire veld en het is bovendien de gezelligste redactie van Nederland. Naast allerlei andere leuke activiteiten door het jaar heen, gaat de redactie jaarlijks op een gezellig weekend weg.  Als je graag ervaring wilt opdoen in een redactionele en academische setting ben je bij ons aan het goede adres.

De sollicitaties zullen plaatsvinden in de avonduren van de week van 3 t/m 7 juni of 10 t/m 15 juni. De nieuwe redacteuren zullen vanaf september aanschuiven bij de redactievergaderingen en vanaf juli tijdens de zomerstop ingewerkt worden in hun nevenfunctie.