De deadline voor solliciteren op deze vacature is inmiddels verstreken.

Vooys, tijdschrift voor letteren, is vanaf mei op zoek naar enthousiaste nieuwe redacteurs (m/v). Onderstaande posten staan open voor sollicitatie, voor alle geesteswetenschappenstudenten van Nederland die zich graag bezighouden met literatuur. Aanmelden kan tot vrijdag 14 april.

Vooys is een literairwetenschappelijk tijdschrift over letteren en het raakvlak met andere disciplines en verschijnt vier keer per jaar. Het wordt al 34 jaar samengesteld door studenten van de verschillende universiteiten van Nederland, die iedere woensdagavond vergaderen van 19.30 tot 22.00 uur in Utrecht. Het is dus belangrijk dat je woensdagavonden beschikbaar bent; er wordt van je verwacht dat je hier in principe iedere week bij aanwezig bent. In het blad verschijnen (wetenschappelijke) artikelen van allerhande academici (van promovendus tot (emeritus) hoogleraar), maar we bieden ook een podium aan studenten en mensen uit het literaire veld. Als redacteur draag je zorg voor het samenstellen van de inhoud van de nummers, door te brainstormen over actuele of anderszins boeiende thema’s en draag je opties aan (auteurs die in Vooys zouden kunnen publiceren). Iedere week bereid je voorafgaand aan de vergadering de binnengekomen kopij grondig voor. Deze kopij wordt besproken tijdens de vergaderingen. Je onderhoudt contact met auteurs, draagt zorg voor de verspreiding van Vooys en neemt zo nu en dan een interview af voor het blad. Daarnaast heeft iedere redacteur een nevenfunctie, zie onderstaande omschrijvingen.

NB: je schrijft in principe dus niet zelf voor het tijdschrift, op (eventueel) incidenteel een interview of korte rubriek na.

Eindredactie

Als eindredacteur ben je verantwoordelijk voor de vormelijke invulling van het blad. De stukken die geschikt zijn bevonden voor publicatie worden altijd door meerdere eindredacteurs nagekeken op vorm, stijl, spelling en verwijzingen. De drukte van de werkzaamheden gaat in pieken: de eindredactie heeft een drukke tijd vlak voor het uitkomen van een nieuwe editie, wanneer de correcties en de PDF-check plaatsvinden, daarna is het wat rustiger.

LET OP: als je interesse hebt in de functie van eindredacteur, dan maakt het redigeren van een tekst deel uit van je sollicitatie. Mail ons dus z.s.m. dat je (ook) voor deze nevenfunctie wil solliciteren, dan mailen wij je een tekst toe die je mag nakijken op vorm, stijl en spelling.

PR

De afdeling PR brengt Vooys actief onder de aandacht bij potentiële lezers en sympathisanten. Als PR-redacteur presenteer je het blad tijdens collegepraatjes en op festivals of andere literaire evenementen, maar je mag ook zelf initiatieven ontplooien om aandacht te genereren voor Vooys. Bijvoorbeeld als er een lanceringsevenement wordt georganiseerd, ter gelegenheid van de verschijning van een themanummer. Daarnaast is de PR verantwoordelijk voor de social media en de website van Vooys.

Reageren?

Ben je enthousiast geworden en wil je graag vanaf mei deel uitmaken van de Vooysredactie? Mail dan ten laatste op vrijdag 14 april om 17.00 uur een korte motivatie en beknopt CV naar redactie@tijdschriftvooys.nl t.a.v. Noortje Maranus.

Als je (ook) voor eindredacteur solliciteert, maakt het redigeren van een tekst die je van ons krijgt deel uit van je sollicitatie. Laat het ons weten als deze functie je interesse heeft, zodat wij deze tijdig kunnen opsturen.

Houd er rekening mee dat je solliciteert op een van bovenstaande nevenfuncties, maar wij beslissen of wij je geschikt vinden voor een bepaalde functie. We kunnen dus niet garanderen dat je je voorkeursfunctie gaat vervullen (uiteraard overleggen we met je over een eventuele andere functie). Daarnaast vragen wij je minimaal één studiejaar beschikbaar te zijn als redactielid; als je twee studiejaren beschikbaar bent, is dat echter een grote pre. Het is een vereiste dat je gedurende deze periode ingeschreven staat bij een universiteit. De gemiddelde tijdsinspanning voor Vooys is één werkdag per week (8 uur), waarvan: 2,5 uur vergaderen, 3 uur vergadering voorbereiden en 2,5 uur neventaak uitvoeren.

Jaarlijks gaat de redactie op een gezellig weekend weg, dat deels wordt betaald uit de bestuursbeurzen die wij van de Universiteit Utrecht ontvangen. Het redactiewerk is verder onbetaald, maar het werk is heel leerzaam, je blijft op de hoogte van recente ontwikkelingen in het literaire veld en het is bovendien de gezelligste redactie van Nederland. Als je graag ervaring wilt opdoen in een redactionele en academische setting ben je bij ons aan het goede adres.

De sollicitaties vinden plaats in de avonduren van week 16 en 17, de nieuwe redacteurs zullen vanaf 3 mei aanschuiven bij de redactievergaderingen.