In dit dubbelnummer zal de rol van het lichaam in literatuur vanuit diverse disciplines en betekenissen bezien worden, zowel in de fysieke als de metaforische zin van het woord.